Terlantarnya Makam KH. Idris Jamsaren Solo

Sarkub Share:
Share

Kiai Imam Rozi adalah sahabat karib dari Kiai Jamsari II. Beliau wafat pada tahun 1872 dalam usia 71 tahun dan dimakamkan di Tempursari. Pengelolaan Pondok Pesantren Singo Manjat diteruskan oleh menantunya, yang merupakan ayah dari K.H Idris yakni Kiai Zaid.

K.H Idris Jamaren merupakan seorang mursyid Thariqoh Syadziliyah. Thariqoh Syadziliyah sendiri muncul di Pulau Jawa baru pada abad 19, ketika para santri Jawa yang sebelumnya belajar di Makkah dan Madinah kembali pulang ke tanah air. K.H Idris Jamaren termasuk generasi awal pembawa Thariqoh Syadziliyah di tanah Jawa bersama Syaikh Ahmad Nahrawi Muhtaram Al-Banyumasi ulama Haramain yang berasal dari Banyumas. Mereka berdua mendapatkan ijazah kemursyidanya didapatkan dari Syekh Shalih seorang mufti Madzab Hanafi di Mekah.

K.H Idris Jamaren menurunkan ijazah kemursyidanya kepada keponakanya sendiri     dan juga pengasuh pesantren Singo Manjat generasi keempat yaitu K.H.R Abdul Mu’id Tempursari. Kemudian K.H Mu’id memberi ijazah pada K.H.R Ma’ruf Mangunwiyoto yang bermukim di Kampung Jenengan Solo dan K.H Idris Kacangan Boyolali. Sedangkan teman seperguruan K.H. Idris, Syaikh Ahmad Nahrawi Muhtaram Al-Banyumasi memberikan ijazah kemursyidanya kepada K.H. Muhammad Dalhar, Watucongol, dan Kiai Siroj, Payaman, Magelang, K.H. Ahmad, Ngadirejo, Klaten, Kiai Abdullah bin Abdul Muthalib, Kaliwungu, Kendal dan Kiai Abdurrahman, Sumolangu, Kebumen.

Selain belajar Thoriqot pada pada Syekh Shalih seorang mufti Madzab Hanafi di Mekah, beliau juga pernah berguru kepada K.H. Shaleh Darat, seorang ulama yang ahli tafir yang belajar ke Mekah pada Syeikh Ahmad Zaini Dakhlan, ulama besar ahli fikih dan mufti madzhab Syafi’i di Masjid al-Haram serta penulis banyak kitab fikih. Syeikh Muhammad al-Muqri , Syeih Muhammad Sulaiman Hasbullah, Syeikh Shalih az-Zawawi (mursyid Tarekat Naqsabandiyah) , Syeikh Ahmad Nawawi, Syeikh Zahid, Syeikh Umar asy-Syani, Syeikh Yusuf Masri dan Syeikh Jamal, mufti madzhab Hanafi di Mekah

(Visited 358 times, 1 visits today)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan