Lailatul Qadar Antara Harapan vs Kenyataan

Sarkub Share:
Share

lailatul1Rasulullah pernah bercerita tentang Bani Israil di zaman dahulu, dimana seorang yang sangat shaleh selama seribu tahun usianya, siang hari dipergunakan berjihad di jalan Allah dan malam harinya untuk beribadah kepada-Nya. Kemudian beliau berdo’a, “Ya Allah telah engkau ciptakan umatku dengan usia yang pendek, dan tentu dengan usia tersebut, pendek pula waktu dan kesempatan mereka beribadah kepada-Mu.”  Maka sebagai jawaban untuk penghibur hati Nabi, Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar kepada umat ini. Hal ini bermakna, apabila seorang beruntung mendapatkan kesempatan beribadah dibulan Ramadhan terutama sepuluh yang terakhir, dan mendapatkan Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan lebih, atau selama seribu bulan.

Riwayat lain menyebutkan, Rasul menyebut empat orang yang sangat shaleh di kalangan Bani Israil yang menghabiskan hidupnya selama delapan puluh tahun berturut-turut dengan beribadah kepada Allah. Mereka itu adalah Nabi Ayub as, Zakaria as, Hizkeil as dan Yusa as. Mendengar kisah ini para sahabat pun merasa takjub. Kemudian datanglah Malaikat Jibril as membacakan surat Al-Qadar yang menjelaskan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Namun demikian hendaklah dalam memahami sebuah riwayat tentang keshalehan Israiliyat (Ahlul Kitab) yang menonjolkan sisi-sisi Yahudi zaman dahulu harus bersikap dalam mengamalkannya penuh pertimbangan sesuai dengan  sabda Rasulullah s.a.w, “Janganlah kalian percaya kepada Ahlul Kitab dan jangan pula mendustakan mereka serta katakan, ‘Kami beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami.’” (HR. Bukhari)

Bertolak dari hadits diatas, maka hikayat Israiliyat itu terbagi menjadi tiga :

Pertama; Bagian (Israiliyat) yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan nash-nash shahih, maka boleh diambil dan di sebarluaskan.

Kedua; Bagian yang yang bertolak belakang dengan yang telah ditunjukkan oleh nash-nash shahih atau kaidah-kaidah syar’iyah, maka tidak boleh diambil dan menyebarluaskannya.

Ketiga; Bagian yang tidak bertentangan dan tidak pula sejalan dengan nash-nash shahih syar’iyah, maka boleh menceritakannya tanpa meyakini kebenarannya. Cerita israiliyat yang melatarbelakangi turunnya surat Al-Qadar adalah I’tibar (pelajaran) sebagai sebuah motivasi keimanan dan ketakwaan melalui totalitas beribadah dalam upaya meraih kemenangan melawan hawa nafsu.           

Adapun akan lebih bijaksana manakala seorang mukmin dalam meraih kebaikan-kebaikan malam lailatul qadar tersebut didahului dan ditindaklanjuti dengan melakukan delapan perkara, yaitu :

1. Mengikuti jalannya Para Nabi dan Orang-orang Shaleh

“Allah hendak menerangkan (hukum syari’at-Nya) kepada kalian, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang-orang sebelum kalian (para Nabi dan Shalihin) serta hendak menerima taubat kalian. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS:An-Nisa’: 26).

Hanya dengan mengikuti syari’at agama  akan didapat jalan keselamatan, yaitu jalannya para Nabi dan orang-orang Shalih.

2.   Bertaubat dan menjauhi Hawa Nafsu

“Dan Allah hendak menerima taubat kalian, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).” (QS.An-Nisa’ : 27).

Hanya dengan bertaubat seseorang akan meraih ketakwaan yang sempurna, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Tidak seorangpun yang terlepas dari kesalahan.

3. Tidak Bermalas-malas dan Berlebih-lebihan dalam Ibadah

“Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (QS. An-Nisa’ : 28). Dengan syari’at agama islam Allah menghendaki kemudahan bukan sebaliknya, karena kemampuan manusia sangatlah terbatas.

 

 

4.   Menjauhi Dosa-dosa Besar

“Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa yang  kecil) dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia (syurga).” (QS. An-Nisa’ : 31). Karena akibat dosa-dosa besar manusia yang akan menghalangi rahmat dan keberahan dalam kehidupan ini.

5.  Berawakal dan Ridha akan Takdir Allah

“Sesungguhnya Allah  tidak menzhalimi seseorang meskipun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.” (QS. An-Nisa’ : 40). Baik buruk yang dialami manusia bukan karena takdir Allah semata, tetapi juga sebagai cerminan akhlak dalam kehidupan.

 

6.   Muhasabah (Introspeksi)

“Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana.” (QS.A-Nisa’ : 110).

Dengan muhasabah manusia dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan, sehingga  menyadari suatu keharusan perbaikan dalam segala hal.

7.   Tidak Menyekutukan Allah

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu denga Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisa’ : 116).

Meng-Esakan Allah adalah kunci keimanan manusia, tanpanya tidaklah berarti apa yang telah dilakukannya selama ini.

8.  Ukhuwah Islamiyah (tidak berpecah-belah)

“Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya serta tidak membedakan seorangpun diantara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. DA adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. An-Nisa’ : 152).

Seandainya kemuliaan lailatul qadar menjadi tujuan terakhir, meskipun harus dengan bersemangat dalam ibadah disepuluh akhir bulan Ramadhan, dengan berdzikir, shalat dan sebagainya, tentu ada yang lebih ringan tetapi nilai pahalanya sama dengannya. Sabda Rasulullah: “Barang siapa mengucapkan ”Laa Ilaaha Illallaah, Alhaliimulkariim, Subhaanallaahu Rabbus Samaawaatis Sab’i Wa Rabbul ‘Arsyil ‘Azhiim (Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Penyantun dan Maha Mulia, Maha Suci Allah yang menciptakan tujuh langit dan ‘arsyi yang agung) tiga kali, adalah seperti orang yang mendapatkan lailatil qadar.”

Dari keterangan diatas sadarlah kita bahwa, kemuliaan yang didapat dari hikmah lailatul qadar harus dapat memicu semangat dalam meraih kesuksesan di dua dimensi kehidupan, yang tentunya akan lebih sempurna apabila sebelum dan terlebih sesudah Ramadhan mau melakukan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.

Oleh karena itu dalam illustrasi penulis, manusia haruslah sadar akan:

1. Nafsu (Kotoran/noda) Manusia membutuhkan pakaian yang bersih, noda tidaklah bersih hanya dengan ditergen (pembersih) biasa (ibadah yang masih labil)

2. Ramadhan (Detergent berkualitas) Noda akan bersih Insya Allah hanya dengan detergent yang berkualitas, yaitu (ibadah) Ramadhan.

3. Puasa (Sikat pembersih) Kemudian noda yang tertinggal akan bersih dengan disikat, yaitu Puasa.

4. Takbir (Air pembilas) Noda yang terlepas dari pakaian akan sirna apabila dibilas dengan air yang bersih, yaitu gema takbir.

5. Zakat (Pemeras air) Agar pakaian cepat kering dan bersih hendaklah diperas dahulu, yaitu dengan zakat fitrah dan zakat harta.

6. Shalat I’id (Pengering/jemuran) Pakaian yang sudah diperas hendaklah dikeringkan agar tidak mudah terkena noda kembali, yaitu shalat I’id.

7. Silaturrahmi (Mesin setrika) Pakaian yang sudah kering agar lebih indah dan rapi hendaklah disetrika terlebih dahulu, yaitu silaturrahmi untuk saling memaafkan serta berbagi suka dengan sesama.

Dengan demikian nafsu yang selama ini menjadi pengendali sikap buruk manusia akan lebih terarah, apabila sadar dan memahami akan hikmah Ramadhan, terlebih mampu mempergunakan lima kesempatan, yaitu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, sempat sebelum sempit, muda sebelum tua dan kaya sebelum miskin. Sehingga  dihari yang fitri nanti setiap mukmin benar-benar bersih dari dosa dan noda.

Berpegang teguh dengan tali (agama) Allah melalui Ukhuwah Islamiyah dan silaturrahmi akan memberikan kontribusi kekuatan moril maupun  materiil dalam menegakkan kalimat Allah.

Dengan demikian, kenyataan nilai kemuliaan ibadah di malam Lailatul Qadar yang sangat diharapkan ini dapat diraih dengan kesempurnaan, bukan harapan mendapat sebuah kemulian lewat ritual sesaat ibadah tahunan. Sangatlah tidak bijaksana manakala dalam upaya meraih keselamatan dan kebahagiaan ini hanya terpaku dengan kemuliaan Lailatul Qadar semata. Bukankah dibalik kemuliaannya ada pesan moral untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam usia yang pendek ini? Kemuliaan malam Lailatul Qadar itu hanya dapat diraih oleh orang-orang yang Istiqamah dalam ibadahnya. Wallahu A’lam

Sumber : Dr Ibnu Mas'ud, MKub Guru Besar Universitas Menyan Indonesia, Jakarta

(Visited 20 times, 1 visits today)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

2 Responses

  1. Aulia ya lia21/07/2014 at 20:57Reply

    Insun

Tinggalkan Balasan