Wejangan Ki Ageng Ngaliman

Sarkub Share:
Share

SASTRA GUNA
Menyang Gusti Murbeng dumadi, BAKTI marang bapa biyung dalah marasepuh, NGAJENI utawa ngajenana dulur kang luwih tuwa, NGABDI tumrap guru bapa pandhita kang paring wejangan.

KABECIKAN
Angudi marang marganing kautaman, ngunggulake kawibawan ngayomi karaharjaning urip sarta ngarumake hingga asma ing tembe yekti bakal kaloka.

BUDI PAKARTI
Berbudi bawa laksana ambek agung ing pratapnya luhur ing drajad sayekti bakal nampa ganjar linuwih saka gusti ingkang murbeng dumadi.

TATA KRAMA
Ajine dhiri saka unggah-ungguh, tindak-tanduk, kang sopan santun ngati–ngati ing pangucap sarta andhap asor ateges ngajeni jatidhiri

TEPA SALIRA
Aja sok adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun sumongah sesongaran sepadha padhane urip, wong salah seleh wong bener katenger marma aja gawe susahing liyan yenta ora gelem digawe susah, yen jiniwit krasa lara aja kongsi anjiwit marang liyan.

(Oleh: Abu Nujum Aqil Fikri)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

3 Responses

  1. ASY-SAIDANI25/03/2012 at 11:20Reply

    mangstab mbah…:D

  2. ASY-SAIDANI25/03/2012 at 11:22Reply

    joooss mbahhh…:D

  3. pak ardiansyah17/02/2014 at 00:14Reply

    YA’ALLAH MAKASI ATAS REJEKI’YA TADIK MALAM PEMBERIAN MBAH NGALIMAN 4D SAYA DAPAT 75JT KRN ATAS BANTUAN MBAH WIJAYA -BAGI YG MAU HB MBAH NGALIMAN 085-333-322-482 TLP SKRN JG UNTK MEGATAUI SYARTNYA

Tinggalkan Balasan