Hikmah Membaca Shalawat

Sarkub Share:
Share

Bershalawat untuk Junjungan Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi wa sallam adalah satu ibadah yang penting bagi kita umat Islam. Manfaat shalawat itu pada kita amat-amat besar dalam usaha kita untuk mencari keridhaan, rahmat dan nikmat Allah `azza wa jalla. Kita memerlukan shalawat untuk mengenal jati diri kita selaku hamba Allah dan umat Baginda Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam. Ketika kita bershalawat itu sama dengan kita mengingat Allah Ta`ala, Tuhan yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan utama kita, dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam, kekasih Allah yang mana kita diperintahkan untuk menjadikan beliau contoh teladan untuk meraih keridhaan Allah ta`ala. Tidak tergambar dalam fikiran setiap hamba bahwa seseorang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam tetapi malas untuk mengucapkan shalawat ke atas beliau baginda nabi shallallahu `alaihi wa sallam.

Seumpama ada pertanyaan : Kenapa umat Islam bershalawat ke atas Junjungan Nabi shallallahu `alaihi wa sallam, apakah Junjungan kita Nabi shallallahu `alahi wa sallam masih belum selamat sehingga perlu dishalawati oleh umat? Pertanyaan ini mengingatkan kita kembali ketika mengikuti pengajian almarhum Tuan Guru KH. Dr. Muhibuddin Waly al-Khalidi rahimahullah. Ketika beliau menguraikan hikmah-hikmah kitab Al-Hikam karya syech Ahmad ibnu Athoillah As Sakandari. Antaranya adalah penjelasan beliau tentang ayat ke-4 surah ad-Dhuha:

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ

Artinya : Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).

Di mana menurut penjelasan Beliau Buya Muhibuddin Waly, dari kacamata tafsir sufistik, ayat ini menjelaskan pada kita kalau setiap saat Allah selalu melimpahkan ketinggian kedudukan, maqam, rahmat ta’dzim dan nikmat  ke atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam sehingga kedudukan baginda sentiasa dalam keadaan naik dan meninggi pada setiap saat dan tanpa putus, tidak bergelombang dan tidakmenurun. Beliaunya mengisyaratkan bahwa ketinggian dan maqamat Sayyidina Muhammad saw di sisi Allah ta`ala itu tiada batasan atau batas akhir kesudahannya, karena Allah ta`ala itu Maha Agung, Maha Luas Anugerah, Rahmat dan Nikmat. Sungguh limpah anugerah dan nikmat Nya tiada pernah berputus dan selalu ada yang lebih besar daripada apa yang telah dijangkau oleh seseorang. Masuknya seseorang ke dalam syurga tidak berarti bahwa itulah saja batas akhir kesudahan atau batas puncak nikmat dan rahmatnya Allah ta`ala, bukan berarti habislah sudah rahmat dan nikmat Allah kepada hambaNya yang taat, bukan berarti setelah masuk syurga maka Allah ta`ala tidak berkuasa lagi untuk memberi penambahan dan peningkatan rahmat, nikmat dan maqamat. Maha suci Allah dari sifat lemah.

Berbalik kepada ayat 4 surah ad-Dhuha yang mulia ini, kita hayatilah beberapa terjemahan, tafsir dan quot yang telah dilakukan oleh beberapa ulama dan cendikiawan yang masyhur keilmuannya seperti berikut:

Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya {Syaikh Abdullah Basmeih}

Dan bahwa akibat dan akhir keadaanmu adalah lebih baik daripada permulaannya." {Prof. Quraish Shihab}

Oleh karena itu, ketinggian derajat dan maqam Junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu`alaihi wa sallam yang emang kenyataannya telah tinggi, sentiasa mengalami peningkatan dan penambahan pada setiap saat dan seketika. Makanya, sewaktu pengajian tauhid, ketika mempelajari tingkatan-tingkatan iman, maka keimanan para rasul `alaihimus shalatu was sallam adalah pada tingkat keimanan yang sentiasa bertambah dan tidak pernah berkurang (yaziid la yanqhus). Shalawat kita atas Junjungan kita Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam bukanlah karena baginda Nabi belum selamat, tetapi karena rahmat, anugerah, kelebihan, maqamat, nikmat di sisi Allah itu tidak ada batas akhirnya. Ulama menjelaskan bahawa Junjungan Nabi shallallahu `alaihi wa sallam adalah hamba dan makhluk Allah yang paling mulia tiada lagi lainnya, walaupun beliau Sayyidina Muhammad saw tidak butuh shalawat dari kita sebagai umatnya, karena apa perlunya shalawat makhluk dhaif seperti kita sedangkan Rabbul `Izzah sentiasa melimpahkan shalawatNya dan para malaikat yang maksum sentiasa bershalawat ke atas Beliau baginda.

Namun sebagai makhluk, ucapan shalawat kita sebagai umat buat Beliau Baginda Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam  tetap sampai kepada beliau baginda Nabi saw. Perkara ini tidak perlu dibahas panjang lebar,melainkan pada tempat ilmu dan untuk memberi penjelasan karena menjaga adab kita dengan Beliau Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Dan atas makna inilah dikatakan bahwa shalawat kita pada Beliau Junjungan Kita Nabi shallaAllahu `alaihi was sallam itu pasti diterima (makbul) dan tidak ditolak, yakni dari sudut sampainya dan manfaatnya atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Sedangkan dari sudut diri orang yang bershalawat, maka sholawat itu seperti amalan-amalan lain juga, boleh diterima dan boleh ditolak apabila berlaku perkara-perkara yang membatalkan pahalanya seperti riyak, `ujub atau sum`ah.tapi meskipun begitu,ada juga kalam ikhlas nggak ikhlas membaca sholawat tetap mendapat pahala.

Di samping itu, shalawat atas baginda juga memiliki dampak tawhid yang kukuh. Shalawat mengajar kita untuk tidak mempertuhankan Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. Setinggi mana pun kedudukan Baginda Muhammad shallaAllahu `alaihi wa sallam, tetap baginda adalah makhluk Allah ta`ala yang sentiasa mengharapkan rahmat belas Allah yang Maha Agung. Dengan bershalawat kita terhindar dari perbuatan sesetengah manusia sesat yang keliru antara Khaliq dan makhluk seumpama umat Kristiani yang mempertuhankan Isa al-Masih. Oleh itu seharusnya tidak timbul isu pendewaan Baginda Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam dalam majlis-majlis mawlid dan shalawat. Oleh itu jangan putus-putus bershalawat dengan penuh keikhlasan.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan