Fatwa Para Ulama Tentang Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Sarkub Share:
Share

shollu-ala-nabi-sawImam jalaluddin As-suyuty ra menjelaskan dalam risalahnya yang berjudul "Husnul-Maqosid fi A'malil-Maulid : "orang pertama
yang menyelenggarakan peringatan maulid Nabi SAW ialah Sultan Al-Mudzaffar, penguasa arbil (suatu tempat di Iraq sebelah timur / selatan kota mausil).

Peringatan tersebut dihadiri oleh para ulama terkemuka dan orang-orang sholeh dari kaum sufi. Tiap tahun Al-Mudzaffar mengeluarkan biaya sebesar 300.000 dinar untuk peringatan maulid, dengan niat semata-mata untuk taqorrub kepada Alloh SWT Menurut kenyataan, tak seorang pun dari ulama dan orang-orang saleh yang hadir dalam peringatan itu mengingkari kebajikan dan fadilah peringatan maulid, bahkan semua merestui dan memuji prakarsa Sultan Mudzaffar, atas permintaan Sultan Mudzaffar, Ibnu Dahyah menulis sebuah kitab khusus mengenai maulid Nabi SAW dengan judul: "At-Tanwir fi Maulid Al-Basyir An-Nazdir". kitab itu ditulis pada tahun 604 H. dan ternyata diakui kebaikannya oleh para ulama pada masa itu.

ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

١. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ " ﻓﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﻭﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻣﻮﺳﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ
ﺍﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﺤﺴﻦ ﻗﺼﺪﻩ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ١/٨٣- ٨٤،ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ.

Berkata ibn taimiyah rahimahullah: "mengagungkan maulid dan menjadikanya acara musiman sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang maka didalamya akan mendapatkan pahala yang besar karena mempunyai tujuan yang baik dalam rangka membesarkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW" silahkan rujuk Kitab Siroh Al Halabiyah juz 1 hal 83-84, juga disebut dalam kitab Ibn Taimiyah "iqtidho' as shirotul mustaqim".

٢ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞﺍﻥ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻲ ﻧﺪﺑﻬﺎ،ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ،ﺍﻱ ﺑﺪﻋﺔ ﺣﺴﻨﺔ.
2. Ibn Hajar Al Haitsami Rahimahullah: "alhasil bahwa bid'ah hasanah adalah sebuah kesepakatan yang muttafak untuk
kebolehanya,mengamalkan maulid dan kumpulnya orang didalamnya termasuk daripada hal yg dibolehkan dan termasuk bid'ah yg hasanah"

٣. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻱ ﺭﺣﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪﺗﻌﺎﻟﻲ :" ﻭﻣﻦ ﺍﺣﺴﻦ ﻣﺎﺍﺑﺘﺪﻉ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﻲﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻟﻴﻮﻡ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺴﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﺸﻌﺮﺑﻤﺤﺒﺘﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻓﺎﻋﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺷﻜﺮﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺳﻠﻪ ﺭﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ "

3.Syaikh Abu Saamah(guru dari imam nawawi ) rahimaallah:
"sesungguhnya sebaik baik bid'ah hasanah yg dilakukan di zaman ini adalah mengadakan acara maulid dihari peristiwa bertepatan dengan
kelahiran nabi saw, yang di dalamya ada amalan sodaqoh kepada alfuqoro', amal baik, menampilkan suasana gembira diiringi dengan mensyiarkan kecintaan dan memulyakan kpd nabi saw kepada pelakunya sbgai bentuk rasa syukur kpd ALLAH atas pemberiaNYA kepada ummat ini yaitu wujudnya nabi muhammad saw sebagai rahmat bagi alam semesta

٤ .ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ : ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ،ﻭﺍﻧﻤﺎﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪ،ﺛﻢ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻫﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻻﻗﻄﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻭﻳﺘﺼﺪﻗﻮﻥ ﻓﻲ ﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﻳﻌﺘﻨﻮﻥ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ،ﻭﻳﻈﻬﺮﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻛﻞ ﻓﻀﻞ ﻋﻤﻴﻢ.
( ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻠﺒﻴﺔ١/ ٨٣ -٨٤ )

4.AsSakhowy:tidak dilakukan oleh para salaf dalam abad ke-3, adapun pengamalanya adalah sesudahnya, senantiasa ahlul islam disetiap penjuru dunia melaksanakan peringatan acara maulid nabi saw, diiringi dengan amalan shodaqoh,serta membaca daripada siroh kehidupan nabi saw,yg senantiasa akan tampak keberkahan bg mrka dgn rahmat dari ALLAH yang merata bagi mereka.
(siroh alhalabiyah juz 1/83-84)

٥.ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﻮﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ":ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺻﻪ ﺍﻧﻪﺍﻣﺎﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻭﺑﺸﺮﻱ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﻨﻴﻞ ﺍﻟﺒﻐﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺮﺍ(" ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﻠﺒﻴﺔ ١ / ٨٣- ٨٤ ).

5. Berkata Ibn Jauzi RA:"barang siapa yg mengkhususkan bulan kelahiran nabi saw dengan merayakan maulid, maka dia akan mendapatkan rasa aman di tahun itu,dan akan mendapatkan kegembiraan yang segera serta tercapai keinginan dan tujuan.(siroh al halabiyah juz 1/83-84).

٦. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ،ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪﺭ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻇﻬﺎﺭﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺸﺎﺭ
ﺑﻤﻮﻟﺪﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ. ( ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻟﻠﻔﺘﺎﻭﻯ ١/ ٢٩٢ )
6. Berkata AsSuyuti ra:"adapun maulid adalah bid'ah yang baik yang akan diberi pahala bagi pelakunya, karena di dalam acara maulid ada bentuk memuliakan kedudukan Nabi SAW, dengan perasaan gembira dan senang atas kelahiran nabi saw.(al hawi lilfatawa 1/292).

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻳﻀﺎ "ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻨﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺑﻤﻮﻟﺪﻩ ﺻﻠﻰﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺮﺍ
ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻟﻠﻔﺘﺎﻭﻯ
١ /١٩٦

Beliau AsSuyuti ra berkata pula bahwa "sangat dianjurkan untuk menampakkan rasa syukur kita atas kelahiran nabi saw, dengan berkumpul dalam sebuah majelis, memberi makanan, atau semacam itu dalam bentuk amalan yang mendekatkan diri kepada ALLAH serta menampakkan rasa gembira atas kelahiran nabi saw. berkata pula ra:

ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮﺉ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻰﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻻ ﺣﻔﺖ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺍﻫﻞ ﺫﻟﻚﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻋﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ )ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ )
tidaklah sebuah rumah, tempat, atau masjid yang dibacakan didalamnya maulid Nabi SAW, terkecuali tempat itu akan dipenuhi malaikat-malaikat rahmat, dan ALLAH akan memenuhi tempat-tempat tersebut dengan kucuran rahmat dankeridloaNYA.

٧ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻥﻧﺰﺩﺍﺩ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺍﻭﻻﻧﺎ ﻣﻦﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻭﺍﻋﻈﻤﻬﺎ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ( ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ١/ ٣٦١ )
7. Ibn Hajr ra berkata: wajib bagi kita untuk menambah amalan ibadah di hari senin pada tanggal 12, bulan rabiul awwal dengan amalan ibadah dan kebaikan sebagai wujud syukur kita kepada ALLAH atas karunia nikmat yang diberikan olehNYA,dan paling besar nikmat tersebut adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW.

٨ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺯﻳﻨﻲ ﺩﺣﻼﻥ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺑﻠﻴﻠﺔﻭﻻﺩﺗﻪ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ (ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ١٩٠ )
8.Syaikh Ahmad Zaini Dahlan ra:
diantara bentuk mengagungkan untuk nabi saw adalah bentuk kegembiraan dimalam kelahiran beliau dengan membaca maulid Nabi SAW.

٩. ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ : ﺍﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻮﻟﻴﻤﺔﻭﺍﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ،ﻓﻜﻴﻒ ﺍﺫﺍ
ﺍﻧﻀﻢ ﺍﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﺑﻈﻬﻮ ﺭﻧﻮﺭ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ،ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔ
ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ،ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻋﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﺑﻞ ﻗﺪﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺔ.
( ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻠﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺰﺭﻗﺎﻧﻲ )
9.Al Hafidz Al Iraqy ra:bahwa mengadakan jamuan makanan dalam sebuah acara adalah perbuatan yg dianjurkan, maka bagaimana rasa gembira dan senang tersebut terkumpul di saat lahirnya nur Nabi SAW di bulan ini (rabiul awal),dan bukan sebuah hal yang dikatakan sebuah bid'ah yang tercela,berapa banyak hal yang bid'ah mustahab(dianjurkan) menjadi sebuah bid'ah yang wajib.

١٠ .ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪﺗﻌﺎﻟﻰ :ﺍﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺑﺪﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥﺍﻟﺜﻼﺛﺔ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻭﺿﺪﻫﺎ ﻓﻤﻦ ﺗﺤﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻭﺟﻨﺐ ﺿﺪﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻋﺔ ﺣﺴﻨﺔ،ﻭﺍﻻ ﻓﻼ،ﻭﻗﺪﻇﻬﺮﻟﻲ ﺗﺨﺮﻳﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻮﺟﺪﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻳﺼﻮﻣﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ،ﻓﺴﺄﻟﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻫﻮ ﻳﻮﻡ
ﺍﻏﺮﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻭﻧﺠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺼﻮﻣﻪﺷﻜﺮﺍ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،ﻓﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻦﺑﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺪﺍﺀ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻭ ﺩﻓﻊ
ﻧﻘﻤﺔ،ﻭﻳﻌﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻛﻞﺳﻨﺔ،ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﺴﺠﻮﺩﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻭﺓ،ﻭﺍﻱ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﻦﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺑﺒﺮﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻴﻮﻡ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻻﻃﻌﺎﻡ ﻭﺍﻧﺸﺎﺩﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﻰ ﻓﻌﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺧﺮﺓ،ﻭﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉﻭﺍﻟﻠﻬﻮ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺫﻟﻚﻣﺒﺎﺣﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﺑﺄﺱ
ﺑﺈﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺧﻼﻑ ﺍﻻﻭﻟﻰ (ﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ١/ ١٩٦ ).
10. Ibn Hajar Al Astqolani ra berkata:asal amal maulid adalah bid'ah karena tidak dilakukan oleh para salafusholeh sampai abad ke tiga,akan tetapi didalam peringatan maulid terdapat kandungan kebaikan-kebaikan,maka hal tersebut dapat dikatagorikan sebagai bid'ah hasanah. Apalagi dapat dikatagorikan rasa bersyukur atas nikmat sebagaimana apa yang diterangkan dalam hadist tentang puasa asyuro, dimana ketika Nabi SAW datang di kota Madinah mendapati orang Yahudi yang sedang berpuasa pada 10 asyuro, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka tentang hal itu, mereka menjawab: kami berpuasa sebagai rasa syukur kami kepada ALLAH atas selamatnya Musa dari kejaran Firaun dan tenggelamnya Firaun. Maka bisa diambil satu faedah dari hal tersebut yaitu ungkapan "syukur" kepada ALLAH berkaitan dengan waktu tertentu atas datangnya nikmat dan ditahanya musibah, dan dilakukan berulang-ulang setiap tahun, ungkapan syukur dpt diwujudkan dengan amalan ibadah, sujud, berpuasa, berdzikir. Maka adakah nikmat yang lebih besar dibanding nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW bagi ummatnya? Seorang nabi pembawa rahmat bagi ummatnya, maka dianjurkan untuk mengungkapkan rasa syukur dengan ibadah, seperti memberi makan kepada orang, membaca sholawat, atau pujian untuk Nabi SAW yang dapat mengerakkan hati untuk beramal kepada kebaikan untuk tujuan akherat, adapun jika melakukanya dengan mendengarkan lantunan dan bercampur dengan kelalaian maka itu masih dalam katagori hal yang mubah, karena masih diliputi suasana gembira dengan kelahiran Nabi SAW, dan apabila sudah masuk dalam katagori melakukan perbuatan yang haram maka hal tersebut adalah terlarang, maka menghindarinya adalah lebih utama.

١١ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﺑﻦﺣﺠﺮ : ﺍﻋﻠﻢ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻓﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻳﻀﺎ : ﻓﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻗﺼﺔ ﺻﺎﺣﺐﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﺍﻛﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﻭﻛﺜﺮﺓﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ
11.Ibn Abidin dalam syarah atas karangan maulid Ibn Hajar Ra berkata:ketahuilah bahwa termasuk dalam hal bid'ah yang terpuji adalah mengamalkan maulid pada bulan kelahiran nabi saw, adapun berkumpul untuk mendengarkan siroh nabi saw adalah amalan yang mendekatkan diri kepada ALLAH karena didalamnya terkandung banyak daripada sholawat kepada Nabi SAW.

١٢. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮﻑ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﺯﻫﺮﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﺍﻥ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﻟﺸﺮﻳﻒ،ﻭﻟﻴﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺮﻕ ﻓﻴﻪﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﺍﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺷﻜﺮﻩ ﻟﻤﺎ
ﺍﻧﻌﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﺔ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﻰﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﺩﺏ ﻭﺧﺸﻮﻉﻭﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ،ﻭﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﻔﻒﺿﺎﺋﻘﺘﻬﻢ ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻻﺭﺣﺎﻡ،ﻭﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻥ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺄﺛﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻻﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺳﻨﺔﺣﺴﻨﺔ ( ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺷﺮﻋﻴﺔ ١/ ١٣١ )
12.Syaikh Al Azhar Hasanain Muhammad Makhluf ra: sesungguhnya menghidupkan malam maulid nabi saw atau malam-malam bulan rabiul awal yang di dalamnya telah terbit cahaya muhammad saw dengan dzikrullah dengan ungkapan perasan gembira dan syukur atas kelahiran makhluq termulia di alam semesta ini, hendaklah dilakukan dengan adab dan khusu' serta menjauhi hal-hal yang diharamkan atau mungkarat. Diantara ungkapan rasa syukur bisa dengan membahagiakan orang yang susah yang dapat meringankan beban mereka serta mempererat tali silaturahmi. Adapun menghidupkan malam-malam maulid dengan cara demikian, walaupun tidak adanya riwayat yang datang di masa nabi saw atau masa para salafusholeh maka hal yang demikian adalah diperbolehkan dan termasuk dalam amalan mengajak kepada kebaikan (fatawa syar'iyah juz 1/131)

١٣ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭﺍﻛﺮﺍﻣﺎ ﻟﻬﺬﺍﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ
ﻧﻈﻬﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻻﺑﺘﻬﺎﺝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺬﻛﺮﻱ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔﻟﻘﻠﻮﺑﻨﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ …. ( ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺹ ٢٩٥ )
13.Syaikh Muhammad Al Mutawalli AsSa'rowi ra: sebagai bentuk memuliakan maulid nabi saw,seharusnya kita menunjukkan rasa kegembiraan yang sangat dengan menyebut serta mengingat nabi saw dalam hati kita setiap tahun, ialah dengan menghidupkan peringatan maulid pada waktunya.(ala maidah alfikri al islami hal 295)

١٤. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺸﺮ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﺍﻥﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺍﺳﺎﺳﻴﺎﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﻳﺎﻡ
14.Mubsyir AtThorozi ra (seorang syaikh islam yang telah dahulu dari Turkistan): sesungguhnya peringatan maulid nabi saw menjadi hal yg seharusnya diadakan sebagai bentuk dalam menghadapi dan menandingi berbagai peringatan-peringatan  yang membahayakan dalam agama
di masa-masa ini.

15.Syaikh DhiyaUddin Ahmad bin Sa`id ad-Darini dalam kitabnya " Thaharatul Qulub wal Khudu' li Allamil Ghuyub " menulis antara lain:-Mengingat atau memuji-muji Junjungan Nabi s.a.w. akan menambahkan keimanan, menerangi hati dan menyingkap rahasia kebijaksanaan Tuhan. Allah s.w.t. telah menetapkan cinta kepada Junjungan Nabi s.a.w. sebagai syarat untuk mencintai-Nya dan taat kepada-Nya sebagai ukuran kepatuhan kepada-Nya. Mengingat Junjungan Nabi s.a.w. juga berhubungan dengan mengingat Allah s.w.t. sebagaimana bai'ah kepada Junjungan Nabi s.a.w. juga berkait dengan bai'ah kepada-Nya.

16.Sayyidisy-Syaikh Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya "I`anatuth-Tholibin" jilid 3 halaman 414 menyatakan antara lain:-Telah berkata Imam al-Hasan al-Bashri qaddasaAllahu sirrah: "Aku berikan jika ada padaku seumpama gunung Uhud emas untuk kunafkahkan atas pembacaan mawlid ar-Rasul."

17.Telah berkata Imam al-Junaidi al-Baghdadi rhm.: "barang siapa yang hadir mawlid ar-Rasul dan membesarkan derajat baginda, maka telah sempurna imannya."

18.Telah berkata Syaikh Ma'ruuf al-Karkhi qds.: "barang siapa yang menyediakan untuk pembacaan mawlid ar-Rasul akan makanan, menghimpunkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu-lampu, berpakaian baru, berwangi-wangian, berhias-hias, demi membesarkan mawlid Junjungan s.a.w., niscaya dia akan dihimpunkan oleh Allah ta`ala pada hari kiamat bersama-sama kumpulan pertama daripada para nabi dan jadilah dia berada pada derajat yang tinggi di syurga. Dan barang siapa yang telah membaca mawlid ar-Rasul s.a.w. di atas dirham-dirham perak atau emas, dan mencampurkannya bersama dirham-dirham lain, maka akan turun keberkahan dan tidaklah akan miskin pemiliknya serta tidak akan kosong tangannya dengan berkah mawlid ar-Rasul s.a.w."

19.berkata al-Imam al-Yafi`i al-Yamani (sesetengah kitab tersilap cetak di mana huruf "ya" berubah kepada "syin" menyebabkan perkataan ini dinisbahkan kepada Imam asy-Syafi`i):- "barang siapa yang menghimpunkan untuk Mawlidin Nabi s.a.w. saudara-saudaranya, menyediakan makanan dan tempat serta berbuat ihsan sehingga menjadi sebab untuk pembacaan Mawlidir Rasul s.a.w., dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat berserta dengan para shiddiqin, syuhada` dan sholihin serta dimasukkan dia ke dalam
syurga-syurga yang penuh keni'matan."

20.Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya "al-Mawlid asy-Syarif al-Mu`adzdzham", Syaikh Ibnu Zahira al-Hanafi dalam "al-Jami' al-Lathif fi Fasl Makkah wa ahliha", ad-Diyabakri dalam "Tarikh al-Khamis" dan Syaikh an-Nahrawali dalam "al-I'lam bi a'lami Bait Allah al-haram", menulis senario sambutan Mawlid Nabi s.a.w. di Makkah seperti berikut:-Setiap tahun tanggal 12 Rabi`ul Awwal, selepas sembahyang Maghrib, keempat-empat qadhi Makkah (yang mewakili mazhab yang empat) bersama-sama orang banyak termasuk segala fuqaha, fudhala` (orang kenamaan) Makkah, syaikh-syaikh, guru-guru zawiyah dan murid-murid mereka, ru`asa' (penguasa-penguasa),muta`ammamin (ulama-ulama) keluar meninggalkan Masjidil Haram untuk pergi bersama-sama menziarahi tempat Junjungan Nabi s.a.w. dilahirkan. Mereka berarak dengan maelantunkan zikir dan tahlil. Rumah-rumah di Makkah diterangi cahaya pelita dan lilin. Orang yang turut serta amat banyak dengan berpakaian indah serta membawa anak-anak mereka. Setiba di tempat kelahiran tersebut, ceramah yang berkaitan Mawlidin Nabi disampaikan, serta kebesaran, kemuliaan dan mu'jizat Junjungan diceritakan. Setelah itu, doa untuk Sultan, Amir Makkah dan Qadhi Syafi`i dibacakan dengan penuh khusyu' dan khudu`. Setelah hampir waktu Isya`, barulah mereka berarak semula pulang ke Masjidil Haram untuk
menunaikan sholat Isya`.

Ringkasannya peringatan maulid Nabi adalah kegiatan yang sangat baik dan bermanfaat, karena itu kesempatan itu wajib digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Lalu penyelenggaraan peringatan maulid tidak harus tepat pada tanggal 12 Rabi”ul awal dan tidak harus tepat pada hari senin, meskipun tanggal dan hari itu lebih afdhol. peringatan maulid dapat di lakukan kapan saja mengingat syari’at islam sama sekali tidak melarang bahkan menganjurkan serta memandangnya sebagai kebajikan yang perlu dilestarikan pengamalannya, karena besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan tersebut, baik bagi kepentingan agama islam maupun bagi kepentingan kaum muslimin.

Wallohu A’lam Bi As-Showab
 

Penulis: Ustadz Anshori Dahlan, MKub

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

6 Responses

 1. Anonim13/01/2014 at 11:45Reply

  gan kok gak ada fatwa syeh albani,,,,,,,,;tuk pembc bgmn klo kta ngalab berkah kekuburan beliau agar pinter nyerpis arloji,sbnrnya sy ingin sekali kali melakukan onani ketika puasa mngkn ada tmn2 salapi yg mau ngikut,kan g batalkan puasa,asyk lg, bsa solo dikamar smbl nyanyi OOOO ONANI KEKE wkwkwkwkwk

 2. Sabrono22/01/2014 at 10:20Reply

  Fatwanya kok gak ada kejelasan sumbernya gan? Wah bisa bahaya ini.. pendustaan terhadap agama.. Hati-hati kaum muslimin!

 3. islam itu sederhana21/03/2014 at 07:36Reply

  Assalamualaikum,
  Saya cuma ingin memberi pencerahan saja..
  Jika memang “maulid nabi” itu “baik” kenapa nabi muhammad tidak menganjurkan hal itu?? Tidak ada satupun hadits yg memuat anjuran mengenai “maulid nabi” kalau memang itu sesuatu yg baik kenapa nabi tidak menganjurkan hal tsb?? , sahabat2 dekat baginda beliau jg tidak ada yg melakukan “maulid nabi” setelah beliau meninggal spt umar,utsman,abu bakar,ali , apa ada juga di al qur’an??

  Ini termasik BID’AH !
  Apa bid’ah itu?? Mengadakan sesuatu yg berhubungan dengan agama yang tidak ada dalam hadits dan alqur’an

  Sebelum nabi muhammad meninggal beliau berpesan utk mengikuti alqur’an dan hadits

 4. ihsan10/05/2014 at 08:04Reply

  Kalimat yang dinukil sebagai alasan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan Maulid adalah sebagai berikut :

  فتعظيم المولد ، واتخاذه موسمًا ، قد يفعله بعض الناس ، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده ، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

  “Adapun mengagungkan maulid dan menjadikannya acara rutin, segolongan orang terkadang melakukannya. Dan mereka mendapatkan pahala yang besar karena tujuan baik dan pengagungannya kepada Rasulullah SAW..”

  Mereka mengatakan ini terdapat didalam Kitab Iqtidha sirathal Mustaqim cet. Darul Fikr Lebanon th.1421 H hal 269
  Terus terang saya kesulitan untuk mendapatkan cetakan Darul Fikr, Namun dalam cetakan Maktabah Ar-Rusyd tulisan tersebut terdapat dalam halaman 621 baris terakhir dan awal halaman 622 dengan teks yang sama.
  Lebih lengkap saya postingkan kalimatnya:

  فتعظيم المولد، واتخاذه موسمًا، قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس، ما يستقبح من المؤمن المسدد . ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء : إنه أنفق على مصحف ألف دينار ، أو نحو ذلك فقال : دعهم ، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب ، أو كما قال . مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة . … إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة ، وفيه أيضًا مفسدة كره لأجلها . فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا ، وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه ، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور

  “Adapun mengagungkan maulid dan menjadikannya acara rutin, segolongan orang terkadang melakukannya. Dan mereka mendapatkan pahala yang besar karena tujuan baik dan pengagungannya kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang aku telah jelaskan sebelumnya bahwasanya itu baik untuk sebagian orang tapi tidak baik untuk Mukmin yang lurus….
  Oleh karena itu, dikatakan kepada imam Ahmad tentang beberapa Umara: Sesungguhnya umara tersebut telah menginfaqkan 1000 dinar untuk sebuah Mushaf. Maka beliau berkata:”biarkan mereka melakukan itu, itulah infaq terbaik yang dapat mereka lakukan dengan emas”, Padahal mazhabnya memakruhkan menghias Mushaf-Mushaf…. Sesungguhnya Qasadnya pada amal ini adalah maslahah, dan sekalipun padanya ada mafsadah yang dibenci.
  Jika mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan melakukan keburukan lain yang tidak ada kebaikan padanya, seperti menginfakkannya untuk kitab-kitab tak bermoral”.
  perhatikan dengan jelas kalimat yang saya cetak tebal sebagai nukilan yang tidak ditampilkan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan dari tulisan Ibnu Taimiyah.

  Kalau kita perhatikan huruf lam yang menyertai lafaz Husni adalah lam ta’lil, jadi pahala itu didapat karena tujuan (Qasad) dan pengagungannya saja, karena inilah illatnya. Ini jelas, karena tujuan baik dan pengagungan merupakan subtansi Ibadah yang manusia akan diberi pahala jika melakukannya.
  Kemudian Syaikhul Islam menegaskan Bahwa itu berlaku untuk orang tertentu, tidak untuk orang Mukmin yang musaddad yang tentunya mereka mengetahui dalil-dalil syariat.

  Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah juga membawakan Riwayat tentang orang yang bertanya kepada Imam Ahmad tentang penguasa muslim yang berlebihan dengan menginfaqkan harta sebesar 1000 dinar hanya untuk menghias qur’an.
  Ini jelas perbuatan yang buruk, namun Imam Ahmad menilai Qasadnya baik dan itulah amalan terbaik dengan emas yang bisa ia lakukan, karena kalau dilarang, niscaya ia akan mengalihkan kepada amalan yang buruk secara Mutlak.
  Jadi jelas Pahala yang didapat adalah pahala Ijtihad dan pahala cinta, bukan pahala melakukan maulid yang merupakan bid’ah

  Adapun Merayakan Maulid, sebenarnya telah divonis bid’ah yang buruk Oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitab yang sama Halaman 619
  وكذلك ما يحدثه بعض الناس: إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى-عليه السلام-،وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع – من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً مع اختلاف الناس في مولده ، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له ، وعدم المانع فيه لو كان خيراً ، ولو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف – رضي الله عنهم- أحق به منا ،فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا ،وهم على الخير أحرص،وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته،وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطناً وظاهراً ، ونشر ما بعث به ، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان ، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار،والذين اتبعوهم بإحسان،وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرَّاصاً على أمثال هذه البدع-مع ما لهم فيها من حُسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة – تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أُمروا بالنشاط فيه ، وإنما هم بمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه ،أو يصلي فيه قليلاً ،وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة، وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تُشرع ،ويصحبها من الرياء والكِبْر ،والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها

  “Begitu pula yang diadakan oleh sebagian manusia, baik yang tujuannya untuk menghormati orang-orang Nashrani atas kelahiran ‘Isa ataupun karena mencintai Nabi. Kecintaan dan ijtihad mereka dalam hal ini tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi bukan atas bid’ah – seperti menjadikan kelahiran Nabi sebagai hari raya tertentu – padahal manusia telah berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Perayaan seperti ini belum pernah dilakukan oleh para salaf, meski ada tuntutan untuk melakukannya dan tidak ada penghalang tertentu bagi mereka untuk melakukannya. Seandainya perayaan itu baik atau membawa faedah, tentu para salaf lebih dulu melakukannya daripada kita karena mereka adalah orang-orang yang jauh lebih cinta kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan lebih mengagungkannya. Mereka lebih tamak kepada kebaikan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kesempurnaan cinta dan pengagungan kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam adalah dengan cara mengikutinya, mentaatinya, menjalankan perintahnya, menghidupkan sunnahnya – baik secara lahir maupun batin – menyebarkan apa yang diwahyukan kepadanya, dan berjihad di dalamnya dengan hati, kekuatan, tangan, dan lisan. Itulah cara yang digunakan oleh para salaf, baik dari golongan Muhajirin, Anshar, maupun orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dalam mencintai dan mengagungkan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Adapun kebanyakan orang yang gigih dalam melakukan kegiatan bid’ah peringatan Maulid Nabi itu – yang mungkin mereka mempunyai tujuan dan ijtihad yang baik untuk mendapatkan pahala – bukanlah orang-orang yang mematuhi perintah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dengan semangat. Mereka adalah seperti kedudukan orang-orang yang memperindah masjid, tetapi tidak shalat di dalamnya, atau hanya melaksanakan shalat malam di dalamnya dengan minim, atau menjadikan tasbih dan sajadah hanya sebagai hiasan yang tidak disyari’atkan. Tujuannya adalah untuk riya’ dan kesombongan serta sibuk dengan syari’at-syari’at yang dapat merusak keadaan pelakunya”.

  Mari Saya perjelas

  فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له ، وعدم المانع فيه لو كان خيراً ، ولو كان خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف – رضي الله عنهم- أحق به منا ،فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا ،وهم على الخير أحرص

  Coba anda perhatikan, lafadz خيرا merupakan khobar كان sedangkan isimnya Mustatir (disembunyikan), namun sangat jelas sekali bahwa isim كان dalam hal ini adalah هو yang kembali kepada هذا yang dimaksud adalah Maulid.
  Jadi mafhum dari lafadz لو كان خيرا adalah buruknya perayaan Maulid, maka tidak dilakukan oleh Salafussholeh padahal kalau itu baik, maka niscaya mereka adalah yang paling dahulu melakukannya.
  wallahu a’lam bi shawab. jadi siapa yang pembohong atau bukan pembaca yang menilai perilaku tim sarkub

 5. Khadziq Siroj Al-Milany03/02/2015 at 00:03Reply

  mohon untuk dalil-dalilnya disertakan kharokat min, biar orang2 non santri juga bisa baca dengan benar.. mksh

 6. Anto Gemstone23/02/2015 at 09:33Reply

  Allohuma sholi ala sayyidina muhammad

Tinggalkan Balasan