11:40 am - Thursday April 7, 2016

Ucapan KH. Said Aqil Dipelintir Oleh Arrahmah dan Voa-Islam

Sarkub Share:
FacebookTwitterGoogle+LineWhatsAppLinkedInShare

arrahmah voa islamSeperti biasanya, penggembosan terhadap tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dilakukan oleh media-media radikal untuk melancarkan serangannya. Tokoh yang sering digembosi lalu diblow up media mereka adalah KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU. Tujuannya tentu untuk melemahkan ormas terbesar di Indonesia tersebut karena ormas NU gencar menghadang faham radikal beragama yang diusung oleh media-medianya seperti Arrahmah.Com, Voa-Islam.Com, Nahimunkar.com, dan lain-lain.

Minggu, 12 Mei 2013 situs media islam online Arrahmah.Com menurunkan judul berita yang sangat tendensius, provokatif dan tidak sesuai dengan kenyataan: Ketua PBNU Said Aqil Siradj: Cikal bakal teroris itu rajin shalat malam, puasa dan hafal Qur'an. Di lain pihak media saudara kandungnya, Voa-Islam.Com menulis judul yang tak jauh beda: "PBNU: Cikal Bakal Teroris itu Rajin Shalat Malam, Puasa & Hafal Quran". Beberapa saat kemudian tulisan artikel tersebut di copy oleh beberapa media islam yang lain, terutama oleh media-media yang membenci terhadap Nahdlatul Ulama seperti Nahimunkar.Com dan lain-lain.

Apa yang orang fikirkan ketika membaca judul tersebut? tentu saja orang (orang awam -red.) akan menyimpulkan bahwa KH. Said Aqil Siradj itu terlalu tendensius terhadap islam, tidak menghargai agama Islam, tidak menghargai orang yang rajin shalat malam, puasa, dan hafal al-qur'an. Bahkan ada yang menyebutnya, "Apakah Said Aqil ini tidak pernah shalat malam, tidak pernah puasa, tidak hafal Al-Qur'an?". Tentu saja ini misi penyesatan terhadap umat yang dilakukan oleh media yang sangat hasud terhadap Nahdlatul Ulama, terutama ketua umumnya KH. Said Aqil Siradj.

Apa yang sebenarnya terjadi? 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siradj, M.A., mengungkapkan bahwa cikal bakal pemahaman radikalisme dan terorisme sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ia pun menceritakan sosok Dzulkhuwaisir, yang begitu sombong menyuruh Rasulullah berbuat adil.

“Nanti dari umatku akan muncul seperti orang ini, hafal Qur’an, dalilnya Qur’an tapi tidak melewati tenggorokannya. Artinya tidak paham secara substansif. Mereka itu sejelek-jelek manusia bahkan lebih jelek daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk kami,” kata Said Aqil Siradj saat menjadi narasumber Dialog Ormas-ormas Islam dalam Mempertahankan NKRI, di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/5/2013).

Coba kita perhatian baik-baik pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Siradj:

“Nanti dari umatku akan muncul seperti orang ini, hafal Qur’an, dalilnya Qur’an tapi tidak melewati tenggorokannya. Artinya tidak paham secara substansif. Mereka itu sejelek-jelek manusia bahkan lebih jelek daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk kami…. Prediksi Rasulullah ini terbukti tahun 40 H, Sayyidina Ali keluar dari rumahnya mengimami shalat Shubuh dibunuh, bukan oleh orang Kristen, bukan oleh orang Katholik, bukan oleh orang Hindu, bukan oleh orang nonmuslim. Yang membunuh Abdurrahman bin Muljam, qaimul lail, shaimun nahar, hafizhul Qur’an. Yang membunuh Sayyidina Ali ini tiap hari puasa, tiap malam Tahajjud, dan hafal Qur’an.”

Apa yang dikatakan Ketua PBNU Said Aqil Siradj itu tidak tendensius bagi kaum muslimin.

Bahwa sering mendirikan shalat malam, berpuasa di siang hari, dan hafal Al-Qur’an, adalah di antara gambaran seorang muslim yang taat, itu memang benar. Namun, tidak demikian dengan Khawarij. Mereka juga sering mendirikan shalat malam, berpuasa di siang hari, dan hafal Al-Qur’an, tapi tidak memahami ajaran Al-Qur’an secara substansif. Sebagaimana dikatakan Ketua PBNU Said Aqil Siradj, mengutip sabda Nabi Muhammad SAW, “Nanti dari umatku akan muncul seperti orang ini, hafal Qur’an, dalilnya Qur’an tapi tidak melewati tenggorokannya (tidak memahami ajaran Al-Qur’an secara substansif).” Akibatnya, ya itu tadi, bahkan Sayyidina Ali, yang nota bene seorang khalifah Islam, pun dibunuh oleh Khawarij.

Apa yg dikatakan KH. Said Aqil Siradj sebagaimana dijelaskan di dalam Kitab Majma’ Az-Zawaid wa Manba’ Al-Fawaid karya Al-Hafizh Nuruddin Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman Al-Haitsami Al-Mishri pentahqiq Muhammad Abdul Qadir Ahmad ‘Atho penerbit Darr Al-Kutub Al-Ilmiah Beirut Libanon cetakan pertama 2001/1422 H juz 6 hal. 241-242 sbb:

10400 – وعن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني بواد كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : ” اذهب فاقتله ” . ص . 336

قال : فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعمر : ” اذهب فاقتله ” . فذهب عمر فرآه على الحال الذي رآه أبو بكر فرجع فقال : يا رسول الله إني رأيته يصلي متخشعا فكرهت أن أقتله . قال : ” يا علي اذهب فاقتله ” . فذهب علي فلم يره فرجع علي فقال : يا رسول الله إني لم أره . قال : فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ” إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية ” رواه أحمد ورجاله ثقات


10400- Dari Abu Said Al-Khudzri, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dilembah itu dan itu, maka seketika ada seorang lelaki sedang dalam keadaan khusyu’ shalat.’ Maka bersabdalah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepadanya, “Pergilah dan bunuhlah dia.” Berkata (Abu Sa’id Al-Khudzri), maka pergilah Abu Bakar dan ketika dia melihnya dalam keadaan itu (sedang shalat) maka Abu Bakar enggan membunuhnya dan kembali kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka bersabdalah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Umar bin Khathab, “Pergilah dan bunuhlah dia.” Maka pergilah Umar bin Khathab, ketika dia melihnya dalam keadaan seperti itu (sedang shalat) sebagaimana yang dilihatnya oleh Abu Bakar maka dia kembali dan berkata, ‘Ya Rasulullah, aku melihatnya dia sedang khusyu’ shalat, maka aku enggan membunuhnya.’ Nabi bersabda, “Hai Ali, pergi dan bunuhlah dia.” Maka pergilah Ali dan tidak melihatnya kemudian Ali pulang dan berkata, ‘Wahai Rasulullah aku tidak melihatnya.’ Berkata (Abu Sa’id Al-Khudzri) maka Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya ini (orang) dan teman-temannya mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya kemudian mereka tidak akan kembali didalamnya sehingga anak busur bisa kembali ketempatnya, maka BUNUHLAH (PERANGILAH) MEREKA, mereka adalah SEJELEK-JELEK CIPTAAN (manusia).” (HR. Ahmad dan rijalnya kuat) [Majma’ Az-Zawaid juz 6 hal. 241]

 10401– وعن أنس بن مالك قال : كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا رجع وحط عن راحلته عمد إلى مسجد الرسول فجعل يصلي فيه فيطيل الصلاة حتى جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يرون أن له فضلا عليهم فمر يوما ورسول الله صلى الله عليه و سلم قاعد في أصحابه فقال له بعض أصحابه : يا رسول الله هو ذاك الرجل فإما أرسل إليه نبي الله صلى الله عليه و سلم وإما جاء من قبل نفسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم مقبلا قال : ” والذي نفسي بيده إن بين عينيه سفعة من الشيطان ” . فلما وقف على المجلس قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” أقلت في نفسك حين وقفت على المجلس : ليس في القوم خير مني ؟ ” . قال : نعم ثم انصرف فأتى ناحية من المسجد فخط خطا برجله ثم صف كعبيه فقام يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” أيكم يقوم إلى هذا فيقتله ؟ ” . فقام أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” أقتلت الرجل ؟ ” . فقال : وجدته يصلي فهبته . ص . 337


فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” أيكم يقوم إلى هذا فيقتله ؟ ” . فقال عمر : أنا . وأخذ السيف فوجده يصلي فرجع . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر : ” أقتلت الرجل ؟ ” . فقال : يا رسول الله وجدته يصلي فهبته . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيكم يقوم إلى هذا فيقتله ؟ ” . قال علي : أنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” أنت له إن أدركته ” . فذهب علي فلم يجده قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” أقتلت الرجل ؟ ” . قال : لم أدر أين سلك من الأرض . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” إن هذا أول قرن خرج في أمتي ” . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” لو قتلته – أو قتله – ما اختلف في أمتي اثنان إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة – يعني أمته – ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة ” . قلنا : يا نبي الله من تلك الفرقة ؟ قال : ” الجماعة “

قال يزيد الرقاشي : فقلت لأنس : يا أبا حمزة فأين الجماعة ؟ قال : مع أمرائكم مع أمرائكم

رواه أبو يعلى . ويزيد الرقاشي ضعفه الجمهور وفيه توثيق لين وبقية رجاله رجال الصحيح

وقد صح قبله حديث أبي بكرة وأبي سعيد


10401- Dari Anas berkata : Ada seorang lelaki pada zaman Rasulullah berperang bersama Rasulullah dan apabila kembali (dari peperangan) segera turun dari kenderaannya dan berjalan menuju masjid nabi melakukan shalat dalam waktu yang lama sehingga kami semua terpesona dengan shalatnya sebab kami merasa shalatnya tersebut melebihi shalat kami, dan dalam riwayat lain disebutkan kami para sahabat merasa ta’ajub dengan ibadahnya dan kesungguhannya dalam ibadah, maka kami ceritakan dan sebutkan namanya kepada Rasulullah, tetapi rasulullah tidak mengetahuinya, dan kami sifatkan dengan sifat-sifatnya, Rasulullah juga tidak mengetahuinya, dan tatkala kami sednag menceritakannya lelaki itu muncul dan kami berkata kepada Rasulullah: Inilah orangnya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda : ”Sesungguhnya kamu menceritakan kepadaku seseorang yang diwajahnya ada tanduk syetan. Maka datanglah orang tadi berdiri di hadapan sahabat tanpa memberi salam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut : ” Aku bertanya kepadamu, apakah engkau merasa bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripadamu sewaktu engkau berada dalam suatu majlis. ” Orang itu menjawab: Benar”. Kemudian dia segera masuk ke dalam masjid dan melakukan shalat dan dalam riwayat kemudian dia menuju tepi masjid melakukan shalat, maka berkata Rasulullah: ”Siapakah yang akan dapat membunuh orang tersebut ? ”. Abu Bakar segera berdiri menuju kepada orang tersebut, dan tak lama kembali. Rasul bertanya : Sudahkah engkau bunuh orang tersebut? Abu Bakar menjawab : ”Saya tidak dapat membunuhnya sebab dia sedang bersujud ”. Rasul bertanya lagi : ”Siapakah yang akan membunuhnya lagi? ”. Umar bin Khattab berdiri menuju orang tersebut dan tak lama kembali lagi. Rasul berkata: ”Sudahkah engkau membunuhnya ? Umar menjawab: ”Bagaimana mungkin saya membunuhnya sedangkan dia sedang sujud”. Rasul berkata lagi ; Siapa yang dapat membunuhnya ?”. Ali segera berdiri menuju ke tempat orang tersebut, tetapi orang terebut sudah tidak ada ditempat shalatnya, dan dia kembali ke tempat nabi. Rasul bertanya: Sudahkah engkau membunuhnya ? Ali menjawab: ”Saya tidak menjumpainya di tempat shalat dan tidak tahu dimana dia berada. ” Rasulullah saw melanjutkan: ”Sesungungguhnya ini adalah tanduk pertama yang keluar dari umatku, seandainya engkau membunuhnya, maka tidaklah umatku akan berpecah. Sesungguhnya Bani Israel berpecah menjadi 71 kelompok, dan umat ini akan terpecah menjadi 72 kelompok, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu kelompok ”. Sahabat bertanya : ” Wahai nabi Allah, kelompk manakah yang satu itu? Rasulullah menjawab : ”Al Jama’ah”. (Majma’ Az-Zawaid juz 6 hal. 242).

Jadi, justru Ketua PBNU Said Aqil Siradj mengingatkan agar kita, kaum muslimin, memahami ajaran Al-Qur’an secara benar, sehingga tidak picik seperti Khawarij, yang akibat kepicikannya itu mereka main bunuh saja. Bahkan, seorang khalifah, yang nota bene pemimpin umat Islam, pun mereka bunuh karena kepicikan itu. Itulah yang seharusnya dimuat dan dipaparkan oleh media-media radikal yang hanya bisa memecah belah ummat islam seperti Arrahmah.Com, Voa-Islam.Com, dan Nahimunkar.Com!

 

Tim Sarkub (www.sarkub.com)
Diolah dari berbagai sumber

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
image_pdfimage_print
Filed in: KAJIAN ASWAJA

90 Responses to “Ucapan KH. Said Aqil Dipelintir Oleh Arrahmah dan Voa-Islam”

 1. 16/05/2013 at 12:32 #

  Hidup NU

  • syaikh google al saudi bin usa
   16/05/2013 at 15:19 #

   Saya sdh ikut baca lek abbas…isinya kok ghibah.?

  • 18/05/2013 at 23:14 #

   andalannya hanya firanda ya ? dia kan masternya wahabi indonesia.. wk wk wk..

   • alex
    31/07/2013 at 21:14 #

    wahabi….wahabiii….dikit2 wahabi….baca sejarahnya yg benerrr

    • bagus
     05/08/2013 at 02:45 #

     HIDUP JIL

 2. Mas Derajad
  16/05/2013 at 15:22 #

  @Abbas Abdillah :
  Dengan saudara meminta pembaca disini untuk membaca artikel Ustadz Firanda, itu maksudnya apa ?

  Apalagi dikaitkan dengan disertasi beliau waktu kuliah di Arab Saudi itu ?

  Yang jelas saja Mas.

  Kebenaran hakiki hanya milik Allah
  Hamba Allah yang faqir dan dhaif
  Dzikrul Ghafilin bersama Mas Derajad

 3. vianida
  16/05/2013 at 15:41 #

  gimana kang sarkub?
  kalau ane baca di link published by abbas abdillah juga bisa jadi… cuman dari the komentators kayaknya g ada dr pihak anti… jd pro semua… attau emang diset gitu ye??? kali ….|?

 4. orang gila
  16/05/2013 at 15:47 #

  bung abbas abdillah tuh yang mesti belajar lagi tentang islam, jangan cuma bisanya ngomongin halam haram n kafir doank..
  tuch korban lumpur lapindo masih teriak – teriak, bukankah mereka orang islam?
  banjir yang masih jadi tamu tahunan, bukankah itu mengganggu orang islam?
  gelandangan n anak jalanan yang masih butuh tempat tinggal n makan, mana keislamanmu?
  harga kebutuhan pokok yang masih mahal, mana suara islammu?
  sumber daya negeri ini masih tidak digunakan sebagaimana mestinya, mana suaramu?
  masih banyaknya anak – anak orang islam yang miskin tidak bisa melanjutkan pendidikan yang layak, mana suara islammu?
  tuch dipelosok negeri banyak yang masih hidup melarat, mana suara islammu?

  jangan cuma jago ngomongin halal haram n kafir melulu, gak akan selesai sampe kiamat bung.

  salam tukan becak.

 5. Ibnu Abi Irfan
  16/05/2013 at 16:28 #

  mungkin maksudnya adalah bahwasanya KH. said Aqil itu sebetulnya adalah pengecut. dia baru berani menyelisihi dan memusuhi wahabi setelah di Indonesia. ketika dulu masih kuliah disana, diberi fasilitas dan servis, sampai dia jadi Profesor, dia bungkam tatkala menghadapi syaikh2nya.

  yeap…jawabannya adalah karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu mudah dibodohi. dan korbannya kebanyakan adalah jama’ah NU.

  • Abu Nawfal
   16/05/2013 at 18:36 #

   Desertasi itu menunjukkan bagaimana Said Agil dulu dan sekarang. Rugi lah menuntut ilmu aqidah sampai jenjang S3 ternyata tidak membekas di hati beliau.

 6. 16/05/2013 at 16:53 #

  memang sudah nyata sekarang ini orang yang mengaku kembali ke qur’an dan sunnah tapi mudah menyesatkan orang hanya karena tidak sesuai dengan pemahamannya… DAN MUNGKIN ITU SEBAGAI MANA ORANG YG SEDANG SHALAT TP RASUL MENYURUH MEMBUNUHNYA SEBAGAIMANA HADIS DI ARTIKEL DI ATAS

 7. Mas Derajad
  16/05/2013 at 18:56 #

  @Ibnu Abi Irfan :

  Saudara mengatakan bahwa Yai Said Aqil pengecut dari sudut mana ? Jika dari kata-kata Ustadz Firanda tentang disertas/karya ilmiahi beliau, say rasa tidak tepat. Dengan dua alasan, pertama beberapa kali Ustadz Firanda ini membuat artikel yang jauh panggang dari api. Sebagai contoh, dia mengutip Kitab Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari tentang Maulid, katanya Beliau anti Maulid padahal beliau muthala’ah dengan santrinya Mbah Yai Hasyim saja tidak pernah, selain itu juga pernah Sang Ustadz ini, baru-baru ini, menggiring pemahaman makruh dalam amaliah tahlilan ke arah haram, karena kehabisan akal mau membuat hukum bid’ah yang hanya dhalalah. Dia memahami Bid’ah Makruhah sebagai haram. Sangat disayangkan pemahaman Ustadz ini.

  Kedua, saya tidak tahu persis dasar pembuatan disertasi Yai Said Aqil waktu kuliah, tapi menurut saya, beliau menyesuaikan disertasinya sesuai kurikulum di Saudi, yang main asal sebut bid’ah, kafir, syirik dls. kepada yang berseberangan dengan mereka. Jadi beliau lebih memilih pendekatan kurikulum, dan saya lihat bahasa beliau umum. Hanya Sang Ustadz saja yang memandangnya dari lughat, bukan dari kandungan menyeluruh.

  Nah, sekarang berkaitan dengan artikel, jelas beliau memperjelas dan mengingatkan agar kita tidak seperti pemahaman khawarij yang ta’at tapi menyimpang dari ajaran Islam sendiri yang berlandaskan Qur’an dan hadits. Anehnya media SAWAH justru memelintir ucapan beliau.

  Kebenaran hakiki hanya milik Allah
  Hamba Allah yang dhaif dan faqir
  Dzikrul Ghafilin bersama Mas Derajad

  • furi
   17/05/2013 at 13:06 #

   Setuju Kang Drajad

 8. Sinar Kujang
  16/05/2013 at 19:59 #

  Dulu Almarhum Gus Dur juga begitu,sekarang Kang Said juga di gituin…sampai kapanpun selama masih ada tahlil,ziarah,marhabanan…tetap saja mereka usil…cape mikirin wahabi nih.

  • 10/08/2013 at 14:46 #

   ga usah pusing kang….kita jalanin aja sesuai dengan keyakinan kita…..;)

   • orang_awam
    25/11/2013 at 09:28 #

    keyakinan harus berdasarkan dalil lho…

 9. 16/05/2013 at 21:15 #

  subhanallah

 10. Muhammad Burhanuddin
  16/05/2013 at 21:43 #

  Orang-orang Wahabi Khawarij dari sononya emang udah begitu.

 11. santri NU
  16/05/2013 at 22:56 #

  @masdrjad
  Lalu bagaimana pendapat anda jika said aqil mencela Sahabat Nabi ?
  Apa anda mau bela juga? Bagaimana pembelaan anda??
  Jangan maksain bela ya, jadi lucu soalnya.

  • Mas Derajad
   17/05/2013 at 09:18 #

   @Santri NU :

   Ow teman Penggembira juga ikutan komentar disini ya…:D

   Selalu komentarnya aneh, jauh panggang dari api. Mana ada artikel diatas menghujat Mas Bro yang ngaku-ngaku Santri NU ? 😀

   Kalau tidak bisa menunjukkan diatas ada hujatan, lebih baik saya tidak akan tanggapi omongan yang tidak jelas, yang bersembunyi dibawah “ketiak” nama Santri NU.

   Kebenaran hakiki hanya milik Allah
   Hamba Allah yang dhaif dan faqir
   Dzikrul Ghafilin bersama Mas Derajad

  • furi
   17/05/2013 at 13:08 #

   Bagian mana Kyai Said Aqil Mencela Sahabat Nabi?

  • 18/05/2013 at 23:17 #

   ente mah wahabi kepret yang ngaku-ngaku santri NU

 12. Alif Hayah
  16/05/2013 at 23:14 #

  @Santri NU
  Sebaiknya anda baca dulu secara saksama, apakah Kyia Said Aqil mencela sahabat? atau apakah shahabat Nabi sendiri yang diperintahkan Nabi agar membunuh shahabat lainnya yang tampak taat beribadah?
  Andalah yang sebenarnya lucu, lucu dan berbahaya seperti saudara-saudara anda yang dangkal otaknya, nafsu besar, akhlak buruk terhadap sesama muslim.

 13. santri NU
  17/05/2013 at 07:33 #

  @alifhayah
  Tuh kan jwabannya lucu !
  Coba cari tahu dulu apa yg sy katakan ya,
  Jangan langsung komen mas!
  Anda sok pinter + tergesa-gesa mas.

  • Mas Derajad
   17/05/2013 at 09:23 #

   @Santri NU :

   Saudara Alif Hayah, komentar Santri NU tidak usah ditanggapi. Dia hanya penggembira yang hanya meramaikan komentar di artikel ini. Kecuali dengan jelas dan lelaki dia bilang “Saya orang SAWAH (Salafy Wahabi) Why not ?” dan membahas artikel yang benar, baru ditanggapi. Dia ini suka lari-lari komentarnya dan setelah itu hilang. 😀

   Kebenaran hakiki hanya milik Allah
   Hamba Allah yang dhaif dan faqir
   Dzikrul Ghafilin bersama Mas Derajad

  • Alif Hayah
   17/05/2013 at 19:54 #

   Hadanallah wa iyyakum ajma’in, Amin

 14. 17/05/2013 at 13:21 #

  NU = Nuntun Umat

 15. santri Nu tulen
  17/05/2013 at 14:43 #

  @Santri NU : jangan ngaku-nagku santri NU lah, saya pastikan ente bukan santri NU tapi ente antek wahabi.bagi saya kang said adalah guru, apa yang beliau ucapkan pasti sumberya jelasssssssssssss,ga kaya wahabi yang ga jelasssssssss

  • Alif Hayah
   17/05/2013 at 19:52 #

   Ya jelas, Kang. Mana mungkin dia mewakili karakter orang NU. Orang NU itu karakternya moderat, karena biasa shalawatan, tawassulan, jadinya adhem, :-)

   • Abu Nawfal
    18/05/2013 at 08:31 #

    Adhem…
    Tapi nggak ngikut Rasul….
    Adhem yang menipu!

    • 18/05/2013 at 23:20 #

     abu nawfal, emangnya wahabi pada ngikut Rasul ? celana aja pada cingkrang kaya otaknya

 16. mbah dullah
  17/05/2013 at 19:46 #

  arrahmah.com dan voa-islam.com kalau ada berita baik mengenai NU ga bakal di tulis situs mereka, tapi giliran berita dari NU yang berseberangan dengan pemahaman mereka pasti akan segera di beritakan dengan banyak PLINTIR SANA PLINTIR SINI…

 17. dzaky
  18/05/2013 at 00:30 #

  Betapa mirisnya negeri ini jika sesama orang muslim sja saling mencela,,,

 18. bocah gendeng
  18/05/2013 at 04:06 #

  sudah gak usah saling mengejek, jika ada suatu kelompok yang mengolok-ngolok kelompok kita biarkan saja, jangan di balas. karna bukan ahlussunah tidak mempunyai jiwa seorang pengejek. kita berdoa saja, semoga allah mengampuni kita semua.amiennnnnn

  • Mas Derajad
   18/05/2013 at 10:57 #

   @Bocah Gendeng :

   Dalam artikel dan komentar diatas kami bukan mengejek, tapi menempatkan permasalahan pada proporsinya.

   Artikel diatas juga diangkat di NU Online koq. Coba lihat di http://www.nu.or.id. Intinya tidak ada asap tanpa api. Pak Yai Said Agil mengingatkan, tapi kalau dipelintir begini, kami pengikut Ahlus Sunnah Wal Jamaah berkepentingan menjelaskan, agar Warga Nahdhiyin dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak mempercayai berita itu. Mbah Yai Hasyim Asy’ari saja dikatakan menolak Maulid di Situsnya Firanda Andirja. Bagaimana jika dibaca oleh Warga Nahdhiyin dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah ? Ini pendangkalan aqidahnya Salafi Wahabi yang harus kita luruskan.

   Kebenaran hakiki hanya milik Allah
   Hamba Allah yang dhaif dan faqir
   Dzikrul Ghafilin bersama Mas Derajad

 19. Marhadi
  18/05/2013 at 23:19 #

  assalaamu’alaikum . . .

  saudara2ku, mari kita jaga forum ini dengan penuh ketenangan,

  jauhi kata2 kasar.

  http://muslim.or.id/manhaj/buku-putih-syaikh-muhammad-bin-abdul-wahab-1.html#

  • 18/05/2013 at 23:24 #

   et dah….. pura pura ngajak ketenangan… ujung-ujungnya ditumpangin blog wahabi.. Wahabi itulah yang sebenarnya merusak ketenangan umat muslim ….

 20. santri NU
  19/05/2013 at 00:37 #

  @masdrjad yg biasanya kurang wawasan.
  Said Agil Siradj (pujaan ente) dia menuduh sahabat Mulia Amr bin Ash melakukan TIPUAN !!

  Baca buku hitam sipenipu berjudul “sejarah berdarah …. (Bukunya idahram) hal. 13!

  masrajad Begitukah akhlak seorang ketua NU ? begitukah kelakuan pujaan ente?? Sehebat apakah kang said sampai2 ia Berani mencela dan berbicara kotor dan dusta terhadap sahabat nabi ??

  Smoga masdrjd gak lari

 21. Mas Derajad
  19/05/2013 at 01:14 #

  @Santri NU abal-abal :

  Katanya ilmiah ? Tunjukkan saja disini kalimat yang saudara kutip. Jelas dan lugas. Bukan main petak umpet. 😀 Katanya santri NU, koq menghujat Kyai NU. Wis Kang, tunjukkan saja terus terang bahwa saudara Salafi Wahabi Tulen. Itu lebih lelaki. 😀

  Lari ? Gak salah nih 😀

  Kebenaran hakiki hanya milik Allah
  Hamba Allah yang dhaif dan faqir
  Dzikrul Ghafilin bersama Mas Derajad

 22. santri NU
  19/05/2013 at 07:50 #

  @masdrajad,
  Lebih lelaki ?? sy harap anda Sampaikan itu juga pada sipendusta & penipu IDaHRAM (orang JAHAT yg mengaku Syaikh itu) !!
  Itu juga kalo anda & kawan2 lain mengaku LELAKI !!

  • roni
   19/05/2013 at 15:26 #

   @ santri NU abal-abal, argumen anda sangat lemah. komentarnya tidak bermutu, penuh fitnah dan apologis.

 23. Marhadi
  19/05/2013 at 07:56 #

  assalaamu’alaikum . . .

  wahai saudara2ku ingatlah nasihat2 para ulama kita:

  “Percekcokan dalam agama itu mengeraskan hati dan menanamkan kedengkian yang sangat.”
  [Thobaqat Syafiiyyah 1/7, Siyar, 10/28]

 24. 19/05/2013 at 09:00 #

  سُبْحَانَ اللّهُ

 25. 19/05/2013 at 13:03 #

  Lanaa A'malunaaa,,,,, lakum A'malukuuum,,,,,,,,,,, sing penting tahlilan oli berkat,,,, marhabanan,,, ziarah kubur,,,,,,,

 26. Bagus Sajiwo
  19/05/2013 at 13:33 #

  sebgai media pengimbang erlu di share.

 27. Muhammad Dzikri
  19/05/2013 at 13:43 #

  “Nanti dari umatku akan muncul seperti orang ini, hafal Qur’an, dalilnya Qur’an tapi tidak melewati tenggorokannya. Artinya tidak paham secara substansif. Mereka itu sejelek-jelek manusia bahkan lebih jelek daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk kami…. Prediksi Rasulullah ini terbukti tahun 40 H, Sayyidina Ali keluar dari rumahnya mengimami shalat Shubuh dibunuh, bukan oleh orang Kristen, bukan oleh orang Katholik, bukan oleh orang Hindu, bukan oleh orang nonmuslim. Yang membunuh Abdurrahman bin Muljam, qaimul lail, shaimun nahar, hafizhul Qur’an. Yang membunuh Sayyidina Ali ini tiap hari puasa, tiap malam Tahajjud, dan hafal Qur’an.”.

 28. 20/05/2013 at 01:40 #

  Sudah biasa, min.. Makanya kita harus lbh intens memberikan pembanding dan menyuguhkan fakta yg ada agar masyarakat tdk salahpaham :)

 29. 20/05/2013 at 05:40 #

  Setuju sekali, izin share.

 30. 20/05/2013 at 10:42 #

  kok sumbernya : di olah dari berbagai sumber.
  pidato lengkap beliau seperti apa memang?
  kata berbagai sumber ini tidak bisa dilacak oleh pembaca, shingga pembaca juga tidak bisa mengetahui mana yang benar.

 31. Aj Lee
  20/05/2013 at 13:37 #

  Q cuma ingin menyampaikan rasa kagumQ kepada beliau..
  beliau sangat sabar dan tenang dalam situasi apapun..
  Q akan sentiasa mendukung panjenengan kang Said..insyaAllah

 32. bonek
  23/05/2013 at 09:38 #

  aku sebenarnya ingin lihat secara utuh saja.. kira2 ada yg punya rekaman waktu acara itu nggak ya?… atau link youtube nya… bagi saya yg dhoif ini Tentukan saja, jalan dakwah mana yang akan anda ambil. Jangan ketinggalan kereta hanya karena sibuk berdebat diwilayah yang tidak dikuasai. Biarkan para ahli yang membicarakan. Pilihlah yang menurut Anda terbaik (yang penting tidak sesat) sambil terus berdoa agar yang Maha Kuasa membimbing dan mempertemukan Anda dengan keputusan yang terbaik. Agar di akhir nafas Anda bisa menyebut kalimat tauhid.”la ilaha illallah” Bisa?….

 33. 23/05/2013 at 11:19 #

  @santri NU, @Mas Derajat, … dst.
  Menurut saya, sebaiknya masing2 pihak dlm forum diskusi ini menggunakan akal sehat dan tdk cenderung menghujat thd hal2 yg blm diketahui dari sumber2 yg valid. Klo dari website/blog, informasinya bisa dicopy paste dan ditambah kurangi sesuai kepentingan masing2 pihak. sebaiknya masing2 berusaha belajar dari lawan diskusi, tdk gampang menjelek2kan. Kata teman saya, Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Tp tentunya tetap bersedia dikritik dan legowo klo mmg argumentasinya tdk atas sumber2 yg valid. Mari belajar… :) [sy bukan NU, bukan salafi, bukan wahabi, saya orang Islam saja titik]

  • 27/05/2013 at 12:02 #

   @yunianto
   kang anda ini aneh2 aja, anda pernah dateng ke acaranya ga, saya pernah dateng memang kang Said sering kritik wahabi. sumbernya valid. dan ArRahaman itu ygjurnalisme abal-abbal.
   akang bilang saya bukan NU, bukan Wahabi. saya juga bilang saya ini Mahasiswa, jurusan apa? ya pokoke mahasiswa titik :)

 34. 27/05/2013 at 12:07 #

  ralat kalimat
  akang bilang saya bukan NU : akang bilang akang bukan NU

 35. apaajaboleh
  28/05/2013 at 11:04 #

  ustd/ kyai
  tolong kasih tahu sya,
  sya orang awam
  apa itu wahabi ama salafi sya gak mengerti perbedaannya
  klo yang dimaksud ahlus-subah wal jamaah siapa?
  T_T
  help me please …!

 36. elbuwarani
  28/05/2013 at 16:59 #

  kalo misalnya saya bilang cikal bakal koruptor adalah mahasiswa, apa berarti saya berkata bahwa semua mahasiswa itu kelak akan jadi koruptor?? kalo saya bilang cikal bakal ayam adalah telur, berarti setiap telur itu pasti jadi ayam? jangan goblok memahami kalimat dooooooooooooonnnnnnkkkkk……

  ucapan KH Said Aqil S. itu maksudnya ya supaya orang yang ahli ibadah, bahkan hafidz sekalipun jika tak berhati2 bisa terjebak jadi teroris..

 37. 30/05/2013 at 09:52 #

  waduh jadi benar voa islam itu media penghasut -.- haduhh

  • 02/06/2013 at 22:01 #

   emang begitu kelakuan wahabiers

 38. antisakrub
  01/06/2013 at 07:43 #

  tumben2an gue setuju sama isi artikelnya sakrub ini. hahaha

 39. zaenal abidin
  12/06/2013 at 15:59 #

  K.H. Hasyim Asy’ari sudah mewanti-wanti agar kaum Nahdliyin tidak berhubungan dengan Syi’ah. jadi kalau ada Kyai NU berhubungan dengan Golongan Syi’ah, berarti dia telah berkhianat terhadap pendiri Nahdlatul Ulama.
  sumber :: http://www.youtube.com/watch?v=4thNi3WIhSs

 40. Jantuuk
  13/06/2013 at 11:16 #

  Ketika seorang muslim yang lebih membela ideologi kelompoknya dari pada ideologi agamanya, maka ketika itu dapat dikatakan kelompok menggantikan agama..

  uasemm… bingung.. pegangan ah.. pegangan gue cuma 1.. islam ya islam bukan wahabi, salafy, nu,, n kelompok/mengelompokkan diri lainnya..

  ada yg bisa jelasin ga, Rasulullah masuk mazhab/kelompok mana dari kalian semua..??

  semoga Alloh mengampuni kita semua… dan melaknat orang yg mendustakan agama..

 41. yoga
  07/07/2013 at 07:32 #

  Cippppppppp!

 42. Bagus Sajiwo
  22/07/2013 at 14:10 #

  dari pd ribet udah perang agama aja..? lah biar tahu siapa yg mennANG

 43. 23/07/2013 at 11:16 #

  jagalah hati, agar tidak menjadi keras.
  mas jantuk yang budiman, kami dan teman2 sebenarnya sangat tidak suka berselisih paham apalagi menyalahkan amalan ibadah orang lain, terbukti kami/ orang NU mengakui 4 madzhab yang mana 4 madzhab tersebut satu sama lain ada perbedaan dan kami tidak mempermasalahkan dan sangat menghargai, karena masing2 madzhab mempenyai landasan yang kuat menurut mursyid/guru masing2.
  akan tetapi amalan kami orang nu sering dicaci maki, mereka bilang kami sesat, kami hanya sedikit menanggapi apa yang mereka tuduhkan kepada kami.

  mas jantuk yang budiman. mengikuti madzhab, secara sederhana bisa saya maknai mengikuti amalan2 tertentu yang sifatnya ‘ubudiyah, berarti mengikuti tata cara suatu ibadah dengan mengikuti petunjuk guru dari masing2 madzhab, karena amalan harus ada ilmunya dan ilmu itu harus ada gurunya, kalo tdak ada gurunya berarti gurunya syaiton.

  dan menurut jumhur ulama’ kami, madzhab yang memenuhi syarat ada 4 yaitu hambali, maliki,hanafi, dan syafi’i. ulama tersebut menurut ulma’ telah memenuhi syarat keilmuannya.

  dan kami mas jantuk mohon maaf jika kami dalam menanggapi comen2 miring dari orang2 yang tidak suka dengan amalan2 kami kurang berkenan di hati mas jantuk, kami sebenarnya sudah berusaha berhati2 mas, tp ya namanya manusia.

  dalam hati saya cuma bertanya apa abu nawfal dan yang pake nama santri nu itu kalo tolabul ‘ilmi/belajar/ ngaji apa bercampur ghibah ya…? kok comennya seolah2 saudara merasa paling benar, paling shohih dan seolah – olah saudara wakil dari Allah untuk menghakimi suatu amalan orang lain.
  maaf kalo kurang berkenan, dan koreksi jika ada yang salah

  semoga hati kita tidak menjADI KERAS. selamat berpuasa semoga maqbulan amin

 44. lisya
  23/07/2013 at 17:45 #

  Jika saya boleh komentar, Islam itu disampikan oleh nabi Muhammad SAW maka yang pastilah mutlak kebenarannya yaitu pengikut beliau. Terdapat 70-an golongan islam, tetapi hanya 1 yang benar dan yang kita utamakan petunjuk dari al-Qur’an dan Sunnah yang sudah jelas(valid) kebenarannya dan tidak mengada2/membudaya tetapi salah.

 45. azzam
  26/07/2013 at 05:15 #

  Trus apa ciri-ciri dr kaum khawarij….sedangkan mereka berpedoman pada alquran dan haditsyg kalau saya lihat mereka jauh dr unsur bid’ah dan khurafat dalan menjalankan agamanya??
  Bukankah kita juga salah kalau langsung menghakimi sesama muslim,sebelum nyata ke kafirannya?????
  Justru saya melihat disinu ada saling menyalahkan dan membenarkan masing masing….
  Terus terang bagi saya yg awan malah semakin di buat bingung.
  Mohon penjelasan

 46. 27/07/2013 at 10:59 #

  saudara azzam yang budiman, salut buat saudara menyikapi perbedaan dengan bijaksana.
  kami tidak menuduh mereka kurafat, ahli bid’ah apalagi menghakimi/mengkafirkan,
  tapi merekalah yang menuduh kami dengan sebutan lebel/ merk yang kurang pantas bagi sesama muslim. dan untuk tela’ah apakah seperti itu hasil dari belajar agama? malah ada saudara kita yang baru belajar agama langsung berani menuduh yang bukan2. saya sendiri pernah mengalaminya, tapi alhamdulillah saya tidak terprovokasi, dan alhamdulillah dia sekarang sudah lunak.
  kalo pun ada komentar dari teman2 yang agak kasar itu hanya buah dari provokatif dan hasutan mereka yang tidak senang dan dalam hatinya sudah su’udzon dengan kami, dan kami hanya menanggapi apa yang dituduhkan kpd kami dengan argumen mereka sendiri, selama ini merekaalah yang sering mengusik kami, seolah-olah mereka sudah paling benar, kami jg tidak tahu kenapa mereka begitu, disini saya cuma kasih saran mari kita bersama-sama menuntut ilmu sedalam-dalamya dengan hati yang damai dan obyektif. dan jangan lupa guru agama harus faqqih dan jelas keilmuannya.
  semoga kita senantiasa dalam hidayah allah

 47. Usep Sholahudin
  02/08/2013 at 10:53 #

  Kalau saya sebagai orang awam, sy selalu ingin mencari tahu, karena kebeneran haqiqi milik Allah SWT, saya mencari tahu tentang NU,Muhammadiyah,PERSIS,Syiah, WAHABI dan lain-lain, sy mengambil yg baik-baik saja dari tiap-tiapnya (biasanya yg baik-baik itu yg cocok dengan akal fikiran dan hati saya), cuma memang sy agak kecewa terhadap sikap orang-orang yang sangat militan dan cenderung congkak (maaf) menjelek-jelekan faham yg lain, itu saja. Mengenai artikel ini (ucapan K.H. Akil Sirajd) memang di media-media wahabi sudah pasti dijelek-jelekan (karena wahabi ga suka NU itu sudah dari dulu) dengan cara yg kasar dan biadab dan di website inilah diluruskan kembali. Itu saja, semoga semua umat islam senantiasa menjaga persaudaraan sesamanya, amien.

 48. 02/08/2013 at 15:03 #

  ya seperti itulah keadaannya menghujat tapi ggak merasa menghujat, semoga kita senantiasa dalam ridlo allah, allahua sholli ‘ala sayyidina muahammad, salam kenal untuk saudara q usep sholahudin,

 49. 12/08/2013 at 09:23 #

  Dilarang keras berdusta mengatasnamakan SARKUB atau NU
  Dilarang mengisi di kotak isian dibawah ini dengan nama SARKUB, email SARKUB, dan website SARKUB.COM) BAGI YANG MELANGGAR LANGSUNG KAMI HAPUS KOMENTAR ANDA!
  ucapan-kh-said-aqil-dipelintir-oleh-arrahmah-dan-voa-islam
  Bapak Admin yth. Bagaimana pendapat anda jika ada orang yang berdusta mengatasnamakan Rasulullah SAW, atau ada orang yang memelintir ucapan Rasulullah SAW ?? siapa yang akan menghapus komentar pendusta/”pemelintir” itu ?
  apakah anda merasa lebih baik dari Rasulullah SAW, sehingga anda melarang orang berdusta mengatasnamakan SARKUB atau NU, akan tetapi membiarkan bahkan membela orang yang berdusta mengatasnamakan Allah dan Rasul NYA ?
  APAKAH ANDA ATAU KIYAI ANDA LEBIH BAIK DARI MANUSIA TERBAIK yaitu Rasulullah SAW

 50. solikin
  30/10/2013 at 13:50 #

  INIKAH AMALAN SHOLIHA?

 51. aqib rifai
  10/11/2013 at 22:02 #

  sudahlah kita orang muslim aswaja, NU terutama tidak usah ikut2an menjelek2an mereka, tidak usah cari2 aib orang lain. kalo kita NU di hina memang harus membela diri dengan hujjah argumen ato semacamnya. tapi tidak usahlah sampe ghibah apalagi cari2 aib mereka. toh mereka menjelek2kan kita. mereka juga yang rugi berkurang pahala dan dosa kita transfer ke dia

 52. 07/01/2014 at 08:39 #

  Said Aqil

  pada Mukaddimah
  disertasi S3
  yang ia tulis semasa ia kuliah di Universitas Umm Al Quro, hal: tha’ (ط) Said Aqil menyatakan: “Telah diketahui bersama bahwa umat Islam di Indonesia secara politik, ekonomi, sosial dan idiologi menghadapi berbagai permasalahan besar. Pada saat yang sama mereka menghadapi musuh yang senantiasa mengancam mereka. Dimulai dari gerakan kristenisasi, paham sekuler, kebatinan, dan berbagai sekte sesat, semisal syi’ah, Qadiyaniyah (Ahmadiyyah), Bahaiyah dan selanjutnya tasawuf.”

  Pernyataan Said Aqil pada awal dan akhir disertasi S3-nya ini menggambarkan bagaimana pemahaman yang dianut oleh Universitas Umm Al Quro. Bukan hanya Syi’ah yang sesat, bahkan lebih jauh Said Aqil dari hasil studinya menyimpulkan bahwa paham tasawuf juga menyimpang dari ajaran Islam. Karena itu pada akhir dari disertasinya, Said Aqil menyatakan: “Sejatinya ajaran tasawuf dalam hal “al hulul” (menyatunya Tuhan dengan manusia) berasalkan dari orang-orang Syi’ah aliran keras (ekstrim). Aliran ekstrim Syi’ah meyakini bahwa Tuhan atau bagian dari-Nya telah menyatu dengan para imam mereka, atau yang mewakili mereka. Dan idiologi ini sampai ke pada para pengikut Sekte Syi’ah berawal dari pengaruh ajaran agama Nasrani.” (“Silatullah Bil Kaun Fit Tassawuf Al Falsafy” oleh Said Aqil Siradj 2/605-606).

 53. 30/01/2014 at 10:08 #

  tukang fitnah + nagwur tambah 1 lagi, zunan syahron

 54. 30/01/2014 at 10:10 #

  tukang fitnah + ngawur tambah satu lagi

 55. 19/03/2014 at 10:54 #

  Sepertinya Anda perlu belajar dari banyak Ustadz dan Kiai, tidak hanya satu Kiai Said Agil daja. Dan bagusnya Anda tidak memupuk fanatisme terhadap golongan Anda…belajarlah dan belajarlah…
  kalo bisa baca Al Quran gak cuman baca saja, tapi juga artinya..dan berita yang dikabarkan oleh Ummat Muslim lainnya…

  Karena terlalu fanatik terhadap Kiai dan golongan Anda, jadinya BUTA alias tidak tahu siapa sebenarnya Said Agil….karena yang Anda lihat hanya Lahiriyah saja…

 56. 06/08/2014 at 03:31 #

  Memang Benar kita sesama Muslim tdk bole ujub takabur mrasa paling benar & mngapang sesat sesama muslim tnpa ada dialog sblumnya wahai sodaraku Salafi Wahabi Mari kita jaga prsatuan kesatuan umat agar Islam kuat.

 57. 01/02/2015 at 13:46 #

  Tau gak yang bunuh sahabat umar siapa, abu lu lu ,…ketika umar sedang sholat abu lu lu menikam pisau ke umar,,,,tau gak sekarang makam abu lu lu dimana, ada di iran markas syiah,bangunan nya di tinggikan,di ziarahi, dan dia di angep pahlawan sama org syiah karna membunh umar sahabat nabi,..,,,.

 58. 01/09/2015 at 02:07 #

  Alasan pembunuhan Ali bin Abi Thalib, kata Said Aqil, karena Khawarij menuduhnya telah menggunakan hukum manusia hasil musyawarah Daumatul Jandal atas perselisihan antara pihak Ali dan Muawiyah.

  “Wal hasil, inilah cikal bakal radikalisme, terorisme dalam Islam. Korbannya bukan siapa-siapa, korbannya adalah awwalu man aslama minal sibyan, remaja pertama yang memeluk Islam,” imbuhnya.

  Menanggapi hal itu, Amir JAT Wilayah Jakarta, Ustadz Nanang Ainur Rofiq meluruskan penjelasan Ketua PBNU Said Aqil Siradj tentang Khawarij. Menurutnya, ciri Khawarij yang disampaikan Said Aqil Siradj justru tendensius bagi kaum Muslimin.

  Said Aqil begitu sering mengulang-ulang ciri Khawarij adalah Qaimul Lail, Shaimun Nahar, Hafizhul Qur’an (sering mendirikan shalat malam, berpuasa di siang hari dan hafal Al-Qur’an) padahal ciri itu sebenarnya gambaran seorang Muslim yang taat.

  “Apakah khawarij itu karena rajin shalat malam dan lain sebagainya? padahal ada perkara mendasar di sana soal Khawarij,” ujarnya di hadapan ratusan hadirin yang hadir.

  Padahal substansi dari kisah Dzilkhuwaisir adalah paham mengkafirkan yang serampangan terhadap Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah dan menerapkan syariat Islam. Jauh berbeda dengan pemerintah sekarang yang tidak menerapkan hukum Islam.

  Kemudian, ciri yang paling mencolok dari paham Khawarij juga mengkafirkan para pelaku dosa besar, inilah yang tidak dijelaskan oleh Said Aqil Siradj.

  “Persoalan Khawarij itu adalah karena mereka mengkafirkan pelakudzanbun kabair (pelaku dosa besar), ini yang tidak dijelaskan. Padahal semua ulama itu paham apa itu dzanbun mukaffirah, dzanbun kabair, dzanbun ma’ashi,” jelasnya.

  Pemahaman itulah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. “Ahlus Sunnah melarang mengkafirkan orang yang melakukan dzanbun kaba’ir (pelaku dosa besar),” tandasnya. (ahmed widad/voa-islam), salam-online

  Sumber : (SALAM-ONLINE)

 59. 01/09/2015 at 02:09 #

  Betuuull

 60. 05/10/2015 at 03:02 #

  Jika ibadah, akidah, urusan ghoib dikias, payahlah!

 61. 03/11/2015 at 17:22 #

  ah elu mah emang pada sama bahlulnya ama si aqil tapi oon. sarjanalah dari kuburan. cari sensasi yg baik to le le le….

 62. 03/11/2015 at 17:23 #

  thariqat sarkub sampah! bau busuk!

 63. 31/12/2015 at 07:27 #

  Sepengetahuan saya pribadi sebagai muslim yg awam bukankah sudah jelas zaman yg sekarang ini adalah zaman terakhir yg dimana nabi dan rosul kami MUHAMMAD s.a.w sudah terangkan 1400 tahun yg lalu jadi kalian para nahdhyyin dalam kelompok mana?jika kalian menyebut aswaja apa ga malu jika kalian ternyata jelas mendukung demokrasi padahal kalian tahu demokrasi itu yg buat siapa islam tak kenal demokrasi yg ada AL-QURAN dan ASSUNNAH klo sudah begini kalian mau bilang apa sama ALLAH swt?hukum ALLAH swt di atas segalanya jadi mentri agama sekalipun tidak bisa mengalahkan asas ISLAM dari pemikiran kalian pun lahirlah islam liberal dari kalian juga lahir said aqil siraj yg nyelenah seperti gusdur maka pantaskah kalian disebut aswaja? renungkan akhi dan fikrkan jangan menambah kerusakan di bumi ALLAH swt karena azabNYA amatlah pedih malu di dunia dan akhirat ….perbaiki diri dan barakallahu fik.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Cahaya Ilahi di Bulan Ramadhan | Seto Setiawan Blog - 17/07/2013

  […] Ucapan KH. Said Aqil Dipelintir Oleh Arrahmah dan Voa-Islam […]

 2. Ucapan KH. Said Aqil Dipelintir Oleh Arrahmah dan Voa-Islam « Salape - 01/10/2013

  […] di: http://www.sarkub.com/2013/ucapan-kh-said-aqil-dipelintir-oleh-arrahmah-dan-voa-islam/#ixzz2gUFpmhik Salam Aswaja by Tim Menyan United Follow us: @T_sarkubiyah on Twitter | Sarkub.Center on […]

Tinggalkan Pesan


Dilarang keras berdusta mengatasnamakan SARKUB atau NU
Dilarang mengisi di kotak isian dibawah ini dengan nama SARKUB, email SARKUB, dan website SARKUB.COM)
BAGI YANG MELANGGAR LANGSUNG KAMI HAPUS KOMENTAR ANDA!

Komentar, Silahkan Tulis Jimat *