9:41 pm - Friday April 8, 2016

Wejangan Ki Ageng Ngaliman

Sarkub Share:
FacebookTwitterGoogle+LineWhatsAppLinkedInShare

SASTRA GUNA
Menyang Gusti Murbeng dumadi, BAKTI marang bapa biyung dalah marasepuh, NGAJENI utawa ngajenana dulur kang luwih tuwa, NGABDI tumrap guru bapa pandhita kang paring wejangan.

KABECIKAN
Angudi marang marganing kautaman, ngunggulake kawibawan ngayomi karaharjaning urip sarta ngarumake hingga asma ing tembe yekti bakal kaloka.

BUDI PAKARTI
Berbudi bawa laksana ambek agung ing pratapnya luhur ing drajad sayekti bakal nampa ganjar linuwih saka gusti ingkang murbeng dumadi.

TATA KRAMA
Ajine dhiri saka unggah-ungguh, tindak-tanduk, kang sopan santun ngati–ngati ing pangucap sarta andhap asor ateges ngajeni jatidhiri

TEPA SALIRA
Aja sok adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun sumongah sesongaran sepadha padhane urip, wong salah seleh wong bener katenger marma aja gawe susahing liyan yenta ora gelem digawe susah, yen jiniwit krasa lara aja kongsi anjiwit marang liyan.

(Oleh: Abu Nujum Aqil Fikri)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
image_pdfimage_print
Filed in: Akhlak

3 Responses to “Wejangan Ki Ageng Ngaliman”

 1. ASY-SAIDANI
  25/03/2012 at 11:20 #

  mangstab mbah…:D

 2. ASY-SAIDANI
  25/03/2012 at 11:22 #

  joooss mbahhh…:D

 3. pak ardiansyah
  17/02/2014 at 00:14 #

  YA’ALLAH MAKASI ATAS REJEKI’YA TADIK MALAM PEMBERIAN MBAH NGALIMAN 4D SAYA DAPAT 75JT KRN ATAS BANTUAN MBAH WIJAYA -BAGI YG MAU HB MBAH NGALIMAN 085-333-322-482 TLP SKRN JG UNTK MEGATAUI SYARTNYA

Tinggalkan Pesan


Dilarang keras berdusta mengatasnamakan SARKUB atau NU
Dilarang mengisi di kotak isian dibawah ini dengan nama SARKUB, email SARKUB, dan website SARKUB.COM)
BAGI YANG MELANGGAR LANGSUNG KAMI HAPUS KOMENTAR ANDA!

Komentar, Silahkan Tulis Jimat *